Valitse sivu
kirkkonummi

Varhaiskasvatuksen laadun arviointi ja kehittäminen

Kirkkonummen varhaiskasvatusta kehitetään kohti yhteistä visiota:

”Iloiten ja oppien, rohkeasti kohti kestävää elämäntapaa – tillsammans”.

Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatusta arvioidaan ja kehitetään jatkuvasti. Arvioinnin ja kehittämisen keskeisenä tavoitteena on laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus.

Arviointi on keskeinen osa varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan kehittämistä. Kun toimintaa ja sen vaikuttavuutta arvioidaan, nostetaan esiin toiminnan vahvuuksia ja kehittämisen tarpeita. Varhaiskasvatuksen laatua arvioivat lapset, lasten huoltajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät sekä varhaiskasvatuksen johto.  Toimipaikkojen arviointi- ja kehittämistyötä ohjaa kunnan varhaiskasvatuksen arviointisuunnitelma.

Huoltajat pääsevät vaikuttamaan lapsensa varhaiskasvatukseen muun muassa varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluissa sekä asiakaskyselyissä. Toimipaikat mahdollistavat huoltajien osallistumisen varhaiskasvatuksen arviointiin ja kehittämiseen eri menetelmin.

Valssi – kansallinen laadunarvointijärjestelmä

Valssi on kansallinen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän arviointitehtävässään. Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, joka perustuu tutkimusperustaisille arviointilomakkeille. Lomakkeiden avulla voidaan toteuttaa tiedonkeruita, raportoida kerättyä tietoa, koostaa keskustelemalla tuotettua tietoa sekä julkaista toimijan lakisääteisiä arviointituloksia.

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa käytetään Valssi -työkaluja osana laadun arvioinnin kokonaisuutta.

Lisätietoja: 

Valssi