Valitse sivu
kirkkonummi

Koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus

Peruskoulujen koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävä avustus vuonna 2024

Kunnanvaltuusto on vuoden 2024 talousarvion käsittelyn yhteydessä yhteydessä 13.11.2023 § 91 hyväksynyt suomenkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan ja ruotsinkielisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan toiminta-avustukset. Vuodelle 2024 on suomenkielisten opetuspalvelujen käyttösuunnitelmassa 12 000 euron varaus koti- ja kouluyhdistysten tukemiselle ja ruotsinkielisten opetuspalvelujen käyttösuunnitelmassa 3 000 euron varaus koti- ja kouluyhdistysten tukemiselle. Hakuaika 27.5.-21.6.2024  klo 12.00.

Avustusten jakaminen tapahtuu siten, ette kunkin koulun koti- ja kouluyhdistykselle jaetaan 300 euron perusmäärä ja jäljelle jäävä määrä jaetaan koulun oppilasmäärän suhteessa.

Avustus myönnetään rekisteröidylle perusopetuksen koti- ja kouluyhdistykselle. Mikäli yhdistys edustaa useamman koulun huoltajia, on siitä oltava maininta yhdistyksen säännöissä. Tällöin avustus myönnetään kouluittain. Mikäli koululla ei ole rekisteröityä koti- ja kouluyhdistystä, huoltajia kannustetaan perustamaan sellainen.

Koti- ja kouluyhdistys voi hakea avustusta ainoastaan sähköisellä hakemuksella, joka löytyy kunnan sivuilla os. www.kirkkonummi.fi/koti-ja-kouluyhdistyksille-myonnettava-avustus. Avustushakemukset on toimitettava viimeistään 21.6.2024 klo 12.00. Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Linkki lomakkeeseen Koti- ja kouluyhdistykselle myönnettävä avustus vuonna 2024

Lisätietoja: opetuspalvelujen suunnittelija Aleksiina Raja p. 040 126 9793 etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi