Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Päiväkodit ja perhepäivähoito / Vuorenmäen päiväkoti
kirkkonummi

Vuorenmäen päiväkoti

Päiväkotimme

Vuorenmäen päiväkoti sijaitsee Veikkolan keskustassa ja toimii osana Vuorenmäen oppimiskeskusta. Lähimetsä ja päiväkodin vieressä sijaitseva urheilupuisto mahdollistavat monipuolisen ympärivuotisen liikunnan ja luonnossa toimimisen.

Päiväkotimme arvot ovat: kunnioitus, oikeudenmukaisuus, syli, kasvun rauha ja ilo.

Tarjoamme laadukasta, monipuolista ja ammattitaitoista varhaiskasvatusta ja esiopetusta ja toivotamme perheet omine vahvuuksineen mukaan päiväkotimme toimintaan.

Toimintamme

Päiväkoti on lapselle ja perheille merkityksellinen yhteisö. Kohtaamme lapset ja perheet yhdenvertaisina yhteisön jäseninä. Vuorenmäen päiväkodissa haluamme edistää jokaisen lapsen hyvinvointia ja oppimista. Lasten ja perheiden osallisuus on meille tärkeää. Lapset osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin yhdessä leikkien, pohtien ja tutkien. Opettelemme toimimaan yhdessä, jokaista kuunnellen ja jokaisen mielipiteet huomioiden. Pyrimme mahdollistamaan jokaisen lapsen yksilöllisen kohtaamisen mm. toimimalla pienissä ryhmissä.

Rohkaisun, kannustuksen ja positiivisen huomion kohteena lapsi rohkaistuu yrittämään. Keskitymme lasten vahvuuksiin ja niiden kautta saataviin myönteisiin oppimiskokemuksiin. Yhdessä turvallisessa ympäristössä yrittäminen, erehtyminen ja onnistuminen rakentaa lapsen itsetuntoa- ja tuntemusta.  Positiivinen huumori kukkii yhteisössämme.

Dokumentoimme toimintaa, lapsen kasvua ja oppimista lasten kanssa valokuvaten, videoiden ja lasten pohdintoja kirjaten. Mediakasvatus on luonteva osa toimintaamme. Päiväkodissa on käytössä digitaalinen kasvunkansio; peda-net alustalla toimiva kansio, johon lapsen kasvua ja oppimista tallennetaan. Se on myös mainio yhteistyö- ja viestintäväline päiväkodin ja kodin välillä.

Oppimiskeskuksen yhteydessä toimiminen mahdollistaa meille toimivan yhteistyön koulun kanssa. Meillä on viikoittain käytössä koulun liikuntasali. Esiopetus tekee yhteistyötä alkuopetuksen kanssa.

Painopistealueemme ovat taidekasvatus, liikuntakasvatus sekä luonto- ja ympäristökasvatus ja olemme mukana Vihreä Lippu ohjelmassa. 

Ryhmien yhteystiedot

Hipsuvarpaat040 126 9537 
Naavatassut040 126 9538 
Sammaltossut040 126 9791 
Metsämaahiset040 765 0423 
Vuorenhaltijat040 126 9539
Niittyvillat040 353 2150

Aukioloaika:
ma – pe klo 6.30 – 17.30
varausten mukaisesti

Lapsikohtaiset varhaiskasvatusaikavaraukset tehdään Päikky-järjestelmän kautta. Mikäli lapsen päivittäinen varhaiskasvatustarve on laajempi kuin 6.30-17.30, tulee asiasta keskustella päiväkodin johtajan kanssa.

Osoite:
Eerikinkartanontie 5
02880 Veikkola

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Päiväkodin johtaja:
Kirsi Kreutzman
040 126 9516

Varajohtaja:
Hilla Ruokokoski
040 126 9139

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, esiopetus:
Anne Toivio
040 126 9647

Varhaiskasvatuksen kuraattori
Annamaija Hautala
040 480 2907

Esiopetuksen kuraattori:
Patricia Envall
040 528 7638
patricia.envall@luvn.fi