Valitse sivu
kirkkonummi
Villa Hagan puiston rajaus kartalla

Villa Hagan puisto

Tilanne: Aloitusvaihe (26.10.2023)

Hanke sijaitsee Kirkkonummen kuntakeskuksen ytimessä, heti rautatieaseman pohjoispuolella. Keskeiset maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta, Senaatti-Kiinteistöt, Y-säätiö sekä KOy Kirkkonummen Liiketalo. Suunnittelualue on kooltaan n. 10 ha. Se rajautuu länsiosassa Wiikintiehen, eteläosassa Asemankaareen ja pohjoisessa Finnsbackanpolkuun. Itäosassa suunnittelualue rajautuu osittain Asematiehen ja osittain Ervastintiehen. Suunnittelualueella sijaitsee nykyään Kirkkonummen koulukeskus, liikerakennuksia, vanha terveyskeskus, sekä kerros- että rivitaloasumista ja suojellut Villa Haga piharakennuksineen.
 
Villa Hagan puiston asemakaava on osa suurempaa kokonaisuutta, jolla pyritään kehittämään Kirkkonummen keskusta-alueen viihtyvyyttä ja vetovoimaa. Muutos pohjautuu voimassa olevaan osayleiskaavaan, jonka tarkoitus on kehittää keskusta-aluetta urbaaniksi tiiviimmin asutuksi nykyaikaiseksi keskustaksi. Suunnittelualueelle sijoitetaan sekä kerrostalo-, rivitalo- että pientaloasumista, mikä mahdollistaa monipuolisen asuntotarjonnan eri tavoin asuville kuntalaisille. Alueelle sijoitetaan myös liiketilaa ja palveluita. Kaava-alueella nykyisin olevaa Villa Hagan puistoa laajennetaan ulottumaan aina alueen pohjoisrajalle asti. Puiston varrelle sijoitetaan oleskelualueita ja leikkipaikkoja. Puiston halki kulkee alueelle merkittävä virkistysreitti. Tulevan kaava-alueen asukkaiden määräksi on arvioitu noin 2000.

Kaavoitusohjelma:


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe


Aloitusvaihe

Päätös: Villa Hagan puiston asemakaava (10109), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §) ja ideasuunnitelman hyväksyminen.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.10.2023 § 119

osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ideasuunnitelma

Vireilletulokuulutus 24.11.2023

Asukastilaisuus järjestetään ke 13.12.2023 klo 17.30 – 19 kunnantalolla Kirkkonummi-salissa, Ervastintie 2.


Selvitykset


Kaavoitusarkkitehti
Anniina Lehtonen
puh. 040 126 9253
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi