Valitse sivu
kirkkonummi

Luonnonsuojelualueet

Kirkkonummella on 97 luonnonsuojelualuetta tai luonnonsuojelualueen osaa. Näistä tunnetuimpia ovat Meikon ja Porkkalan alueen suojelualueet sekä Nuuksion kansallispuistoon kuuluva alue Veikkolassa.

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueita perustamalla huolehditaan myös virkistys- ja retkeilyalueiden sekä kulttuuriperinnön säilymisestä. Kirkkonummen luonnonsuojelualueilla on retkeilyä palvelevia rakenteita, kuten luontoreittejä ja tulentekopaikkoja.

Varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnonsuojelulain nojalla voidaan suojella alueita, jotka edustavat tiettyjä arvokkaita luontotyyppejä. Kirkkonummella on neljätoista tällaista suojellun luontotyypin aluetta. Näistä kahdeksan on pähkinäpensaslehtoja, neljä jalopuumetsikköjä sekä yksi merenrantaniitty ja yksi tervaleppäkorpi.

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan suojella myös erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja. Kirkkonummella on kolme tällaista erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkaa. Kyseessä ovat meriuposkuoriaisen ja kenttäorakon esiintymispaikat.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
e-mail:merja.puromies@kirkkonummi.fi