Valitse sivu

Luonnonsuojelualueet

Kirkkonummella on 77 luonnonsuojelualuetta. Laajimpia ja tunnetuimpia ovat Porkkalanniemen ja Meikon suojelualueet sekä Nuuksion kansallispuisto, josta osa sijaitsee Kirkkonummen alueella.   

Luonnonsuojelualueilla turvataan lajiston ja luontotyyppien monimuotoisuutta. Luonnonsuojelualueita perustamalla huolehditaan myös virkistys- ja retkeilyalueiden sekä kulttuuriperinnön säilymisestä. Kirkkonummen luonnonsuojelualueilla on retkeilyä palvelevia rakenteita, kuten luontoreittejä ja tulentekopaikkoja.

Varsinaisten luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnonsuojelulain nojalla voidaan suojella alueita, jotka edustavat tiettyjä arvokkaita luontotyyppejä. Kirkkonummella on kaksitoista tällaista suojellun luontotyypin aluetta. Näistä seitsemän on pähkinäpensaslehtoja, neljä jalopuumetsikköjä ja yksi merenrantaniitty.

Luonnonsuojelulain nojalla voidaan määritellä erityisesti suojeltavien lajien esiintymispaikkoja. Kirkkonummella on kaksi tällaista erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikkaa. Nämä ovat meriuposkuoriaisen esiintymispaikkoja Espoonlahdella.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Merja Puromies
Puh. 0400 772 194
e-mail:merja.puromies@kirkkonummi.fi