Valitse sivu
kirkkonummi

Yritysten ilmastotietopankki

Rahoitus

Neuvonta

Tietopaketit

Ilmastositoumukset, -sopimukset ja –sertifikaatit

  • Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa ja ensisijainen keino edistää energian tehokasta käyttöä Suomessa. Valtio tukee sopimukseen liittyneiden yritysten energiainvestointeja ja –katselmointeja. Fiksuimmille energiateoille myönnetään vuosittain energianero teko –tunnustuksia.
  • Elintarvike- ja ravintola-alan materiaalitehokkuuden sitoumuksessa yritys asettaa itselleen konkreettisia tavoitteita materiaalitehokkuuden tehostamiseksi. Sitoumus on yksi yrityksen vastuullisuustyön johtamisen väline, joka tuo tietoa päätöksenteon tueksi.
  • Maksuttoman Net Zero Carbon Building –sopimuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista.
  • Kestävän työmatkaliikkumisen sitoumuksilla työnantajat sitoutuvat omalta osaltaan edistämään kestävän liikkumisen tavoitteita.
  • Eri alojen vapaaehtoisten Green deal –sopimusten avulla etsitään ratkaisuja ilmastohaasteisiin vastaamiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi Suomessa.