Valitse sivu
kirkkonummi

Kielikylpy

Ajankohtaista

Kielikylvyn avoimet ovet 18.1.2024 – tule tutustumaan toimintaan! 

Avoimet ovet pidetään klo 17.30 Gesterbyn koululla.

Kielikylpyopetus Kirkkonummella

Kaksikielistä opetusta (ruotsin kieli) järjestetään Kirkkonummella Gesterbyn koulussa. Esiopetuksesta kielikylpypolku jatkuu Gesterbyn koulussa kielikylpyopetuksen 1.-9.-luokille.

Kielikylpy on vaihtoehtoinen opetusohjelma varhaiskasvatus- ja koulutasolla, ja siihen sitoudutaan koko perusopetuksen ajaksi. Kielikylvyssä lapset omaksuvat ruotsin kielen käyttämällä sitä luonnollisissa kielenkäyttötilanteissa. Lapsen ei tarvitse osata ruotsia etukäteen eikä vanhempien tarvitse osata ruotsia. Vanhemmilla on tärkeä rooli lapsen äidinkielen kehityksen tukemisessa, sillä hyvän äidinkielen taito helpottaa uusien asioiden oppimista.

Kielikylpyopetuksessa vieras kieli on sekä oppimisen väline että sen kohde. Opetuksessa noudatetaan yksi aikuinen, yksi kieli -periaatetta. Opetus tapahtuu aluksi kokonaan kielikylpykielellä ja äidinkielen osuus kasvaa myöhemmin. Luokilla 5–9 kielikylpykielen osuus on vähintään puolet. Opetuksen tavoitteena on toiminnallinen kaksikielisyys. Kielikylpyluokat seuraavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Kielikylpyruotsissa on oma opetussuunnitelmansa, joka löytyy Kirkkonummen kunnan opetussuunnitelmasta. Kielikylpyluokilla tutustutaan myös ruotsalaiseen ja suomenruotsalaiseen kulttuuriin.

Kielikylpyopetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2024 alkaen (Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.10.2023 § 39)

Ajankohtaista

Kielikylvyn avoimet ovet 18.1.2024 – tule tutustumaan toimintaan! 

Avoimet ovet pidetään klo 17.30 Gesterbyn koululla.

Kielikylpypolku Kirkkonummella

Kielikylpypolku on mahdollista aloittaa Kirkkonummella Neidonkallion päiväkodin 5-vuotiaiden Smultron -ryhmässä tai viimeistään Gesterbyn koulun Förskolan-esiopetuksessa. Neidonkallion päiväkodin antama täydentävä varhaiskasvatus toteutetaan Gesterbyn koulun tiloissa. Esiopetuksesta kielikylpypolku jatkuu Gesterbyn koulussa kielikylpyopetuksen 1.-9.-luokille.

Kielikylpy alakoulussa

Perusopetuksessa kielikylpy noudattaa valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen tapahtuu 1.-2. luokilla ainoastaan ruotsiksi. Kielikylpyopetuksen alkuvuosina painotus on ruotsin kielen ymmärtämisessä ja myöhemmin sen tuottamisessa. Kieltä opetellaan laulaen, loruillen, leikkien ja muiden toiminnallisten tapojen kautta. Kieltä harjoitellaan myös yhteistyössä eri-ikäisten kielikylpijöiden sekä Winellska skolanin oppilaiden kanssa. Opettajalla on yksikielinen rooli kielikylpyryhmässä, eli opetuskielen vaihtuessa vaihtuu myös opettaja.

Kielikylpy yläkoulussa

Kullakin vuosiluokalla on yksi kielikylpyluokka. Kielikylpyopetuksessa on oma tuntijakonsa. Kielikylpypainotuksen valinta vaikuttaa myös oppilaan yläkoulun aikaisiin valinnaisainevalintoihin.

Oppilaat kuuluvat hallinnollisesti Gesterbyn kouluun suomenkieliseen opetustoimeen, mutta he opiskelevat tiiviissä yhteistyössä Winellska skolanin kanssa. Näin turvataan ruotsinkielisen opetuksen osuus kielikylvyssä.

Uudistus on hyvä oppilaan tulevaisuuden ja opintojen jatkon kannalta. Kokonaistuntimäärästä puolet opetuksesta on ruotsiksi ja puolet suomeksi. Tavoitteena on hyvä toiminnallinen taso molemmilla kotimaisilla kielillä.  Pidämme myös erittäin tärkeänä oppilaiden motivaation ylläpitämistä. Siksi nimenomaan taito- ja taideaineet (liikunta, musiikki, kuvataide, käsityö ja kotitalous) opetetaan ruotsiksi sekaryhmissä Winellskan koulun oppilaiden kanssa. Ruotsiksi opetetaan myös historia ja yhteiskuntaoppi, terveystieto sekä oppilaanohjaus. Seuraavat aineet opetetaan 7. lk:lla suomeksi: matematiikka, äidinkieli, englanti, A2-kielet, luonnontieteet (biologia/maantieto ja fysiikka/kemia) ja uskonto.  Aineenopettajat tulevat Gesterbyn koulusta ja Winellska skolanista.