Valitse sivu
Etusivu / Työ ja yrittäminen / Työllisyyspalvelut / LUVN työllistymisen tukipalvelut
kirkkonummi

LUVN työllistymisen tukipalvelut

Sosiaali- ja terveyspalveluiden työllistymisen tuki

Vuoden 2023 alusta sosiaali- ja terveyspalvelut Kirkkonummella kuuluvat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen, LUVN:n alaisuuteen. LUVN tarjoaa yksilöllistä ja ryhmämuotoista tukea henkilöille, joiden työllistymiselle on esteitä esimerkiksi pitkän työttömyyden, heikentyneen työkyvyn tai keskeytyneiden opintojen vuoksi.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työllistymistä edistävät palvelut auttavat työttömän tilanteen kartoituksessa sekä tarjoavat ohjausta, työpajatoimintaa sekä muun muassa seuraavia palveluita:

Työllistymistä edistävä sosiaaliohjaus

Työllistymistä edistävä sosiaaliohjaus on työikäisille suunnattu palvelu, jossa työntekijä selvittää kanssasi työllistymisen esteitä kokonaisvaltaisesti ja etsii kanssasi keinoja niiden poistamiseksi. Sosiaaliohjausta toteutetaan aktivointisuunnitelman tekemisen yhteydessä, kuntouttavassa työtoiminnassa, sosiaalisessa kuntoutuksessa ja TYP:ssa.

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPin tavoitteena on rakentaa ja toteuttaa sellaisia palvelukokonaisuuksia, joiden päättyessä asiakas on kykenevä aloittamaan työt avoimilla työmarkkinoilla tai aloittamaan ammatillisen koulutuksen.

Työttömän terveystarkastus

Maksuttomassa terveystarkastuksessa arvioidaan ja tuetaan terveyttäsi ja hyvinvointiasi. Tarkastuksessa kartoitetaan myös työ- ja toimintakykyäsi, sekä selvitetään, hyötyisitkö esimerkiksi kuntoutuksesta.

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilölle, joka on työtön ja hyötyy toiminnallisesta kuntoutuksesta. Tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työllistymistä haittaavien esteiden minimoiminen tai poistaminen. Palvelu perustuu lähtökohtaisesti aktivointisuunnitelmaan, minkä laativat kanssasi työllisyydenhoidon sekä sosiaalihuollon asiantuntijat.

Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa sosiaalista toimintakykyäsi ja edistää osallisuuttasi. Sosiaalisesta kuntoutuksesta voit saada tukea vuorovaikutustaitoihin ja arjen sujumiseen.

Kaikki Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen työllistymistä edistävät palvelut löydät täältä.