Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Oikopolut / Avustukset / Yksityistieavustukset

Yksityistieavustukset

YKSITYISTIEAVUSTUS 2023

Haku on päättynyt.

Liitteet tulee toimittaa viimeistään 1.8.2023 mennessä kunnan kirjaamoon sen aukioloaikana.

Mikäli tiekunta ei ole toimittanut hakemusta tai vaadittuja liitteitä määräaikaan mennessä, avustushakemus raukeaa.

Pakolliset liitteet

Kunnossapitoavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat:

 • ote Maamittauslaitoksen yksityistierekisteristeristä, josta ilmenee tien virallinen rekisteriin merkitty pituus
  • Jos tiekunta on hakenut avustusta vuonna 2021 tai 2022 ja rekisteriote on toimitettu kuntaan, ote tulee liittää hakemukseen vain silloin, jos tiekunnan tienosiin on tullut muutoksia.
 • tilityksentarkastuskertomus tai pöytäkirjan ote, jossa hoitokunnalle tai toimitsijamiehelle on myönnetty tili- ja vastuuvapaus

Perusparannusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat:

 • perusparannussuunnitelma
 • hankkeen kustannusarvio
 • rahoitussuunnitelma
 • kartta
 • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä

Tievalaistusavustusta haettaessa hakemuksen pakolliset liitteet ovat:

 • valaistussuunnitelma
 • hankkeen kustannusarvio
 • tarjoukset vähintään kahdelta sähköurakoitsijalta
 • kopio tiekunnan vuosikokouksen päätöksestä, jossa hankkeeseen on päätetty ryhtyä

Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteri

Käyttöoikeusyksikköotteen tilausohje

Otteen voi tilata Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta https://www.maanmittauslaitos.fi/asiakaspalvelu

tai https://www.maanmittauslaitos.fi/otetilaus-kiinteistot

Otteen tilaamista varten tarvittavan tiekunnan kiinteistötietojärjestelmän käyttöoikeusyksikkötunnuksen (KTJ-tunnuksen) saa kunnan karttapalvelusta tai kysymällä yksityistiet(at)kirkkonummi.fi

Ote on maksullinen.

Tarkista oman tiekuntasi KTJ-tunnus ja kunnossapitoluokka kunnan karttapalvelusta

Tilityksen tarkistaminen

Yksityistielain mukaan tiekunnan tulee joko tarkastaa tilit kokouksessa tai valita ennakolta kaksi henkilöä tarkastamaan tilitys. Tilityksen tarkastajat voivat olla maallikoita tai ammattitilintarkastajia.

Jos tilityksentarkastajat ovat ammattitilintarkastajia, he suorittavat tilintarkastuslain mukaisen tarkastuksen ja antavat siitä kertomuksen. Jos tilityksentarkastajat ovat maallikoita, he tarkastavat tilityksen ja antavat siitä vapaamuotoisen selostuksen tiekunnan kokoukselle.

Tilitys voidaan tarkastaa myös kokouksessa. Jos tilitys on tarkastettu kokouksessa, avustushakemuksen liitteenä tulee silloin lähettää kopio allekirjoitetusta kokouspöytäkirjasta.

Tilityksen hyväksyy tiekunnan kokous.

Lomake:

Tilityksentarkastuskertomus (.pdf)

Yksityisteiden avustusehdot lyhyesti

Kunnossapitoavustus

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden ja kunnossapitoluokan perusteella. Tiekunnan tienosat voivat kuulua eri kunnossapitoluokkiin.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään normaalisti 60 – 80 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta. Liikenneturvallisuushankkeissa avustusprosentti voi olla suurempi.

Suuremmissa perusparannushankkeissa, joissa hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää 10 000 euroa, tiekunnan tulee ensin hakea valtion perusparannusavustusta. ELY-keskuksen avustuspäätös liitetään kunnalle jätettävään avustushakemukseen.

Tievalaistusavustus

Tievalaistusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään enintään 25 % hankkeen hyväksytystä kokonaiskustannuksesta.

Lue lisää:

Yksityisteiden avustusehdot 2021 (.pdf)