Valitse sivu
kirkkonummi

Lukemisen kulttuuri

Kirkkonummen varhaiskasvatuksessa edistetään jokaisen lapsen oikeutta päästä osalliseksi kirjojen ja tarinoiden maailmasta. Varhaiskasvatuksen ryhmissä vahvistetaan lapsen aktiivista roolia kielen ja kirjallisuuden tutkijana ja tuottajana. 

Lukeminen vahvistaa (www.luelapselle.fi): 

  • mielikuvitusta
  • vuorovaikutustaitoja
  • empatiataitoja
  • sanavarastoa
  • avaraa maailmankatsomusta
  • erilaisuuden ymmärtämistä
  • itsetuntemusta
  • itseilmaisua