Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Opetus ja koulutus / Perusopetus / Hae kouluun / Koulukuljetus
kirkkonummi

Koulukuljetus

Perusopetuksen oppilailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan koulukuljetukseen tietyin ehdoin.

Syksyllä koulunsa aloittavien oppilaiden hakuaika on 8.4.-26.4.2024

Maksutonta koulukuljetusta voi hakea seuraavilla perusteilla, kun oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua:

 • Koulumatka on pidempi kuin viisi kilometriä (5 km). Peruskoulun 1.-9. -vuosiluokkien oppilaan yhdensuuntainen koulumatka.
 • Koulumatka tai osa siitä on liian vaarallinen. Koulumatkan vaarallisuutta arvioidaan Koululiitu-järjestelmällä.
 • Koulumatka on liian vaikea tai rasittava.

Koulukuljetukset järjestetään ensisijaisesti myöntämällä oppilaalle julkisen liikenteen matkakortti. Tilausliikennettä, eli koulutaksia tai tilausbussia käytetään aina toissijaisesti.

Huoltajalle voidaan myös maksaa kuljetus- tai saattoavustusta. Esikoululaisille maksetaan aina saattoavustusta.

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun. Yhteishuoltajuudessa oleville oppilaille lakisääteinen koulumatka järjestetään siis ainoastaan väestörekisteriin merkitystä osoitteesta.

Oikeutta maksuttomaan koulukuljetukseen tai saattoavustukseen haetaan aina erikseen sähköisellä lomakkeella, joka löytyy kunnan verkkosivuilta.

Kouluun.fi

Kirkkonummen koulukuljetuksessa (taksioppilaat) on käytössä Movit-palvelu, joka on henkilökuljetusten suunnitteluun kehitetty sähköinen ohjausjärjestelmä.

Kouluun.fi on osa Movit -palvelukokonaisuutta, joka on huoltajille suunnattu palvelu oppilaan koulukuljetusten peruuttamista varten. Palvelusta näkyvät seuraavat tiedot:
– kuljetuksen lähtöaika
– kuljetuksen lähtöpaikka
– kuljetuksen suorittavan auton ja/tai auton kuljettajan nimi

Kuljetuksia voi tarkastella tulevan kahden viikon ajalta. Huoltaja peruu kuljetuksen itse suoraan kouluun.fi-palvelusta (esim. poissaolo: matka tai sairaus tai vanhemmat kuljettavat lapsen itse).
Huom! Mikäli matka perutaan virheellisesti, tulee tästä ilmoittaa viipymättä viestillä numeroon 045 739 60374.

Lisätietoa kouluun.fi palvelusta

Hakemus ja hakuaika

Syksyllä koulunsa aloittavien oppilaiden hakuaika on 8.4.-26.4.2024.

Alakoulusta yläkouluun siirtyvien oppilaiden sekä niiden oppilaiden, joiden koulukuljetuspäätösten voimassaolo päättyy, tulee myös hakea maksutonta koulukuljetusta kevään aikana. Huoltajan tulee myös tarkistaa Wilmasta (aiemmin saatu päätös), kuinka kauan oppilaan maksuton koulukuljetus on voimassa. Muuten hakuaika on jatkuva.

Saattoavustuksen hakuaika on sama kuin koulukuljetuksen hakuaika. Kuluvan lukuvuoden saattoavustukset maksetaan kaksi kertaa vuodessa: kevätlukukaudelta kesäkuussa ja syyslukukaudelta joulukuussa.

Kirkkonummen koulukuljetusopas:

Koulukuljetusopas

Koulukuljetushakemus

Koulukuljetusperiaatteet

Lue lisää esiopetuksen kuljetuksista.

Koulukuljetuksen periaatteista

Jos oppilas on oikeutettu koulukuljetukseen, kunta myöntää pääsääntöisesti oppilaalle joukkoliikenteen matkakortin. Kirkkonummen kunnan alueen joukkoliikenteestä vastaa Helsingin seudun liikenne, HSL. Matkakortin voi noutaa oman koulun kansliasta koulun alkamista edeltävällä viikolla.

Kunta järjestää tilauskuljetuksen (taksi) niille oppilaille, joilla ei ole käytössä joukkoliikennettä tai joilla on taksikuljetusta edellyttävä terveydellinen syy (lääkärintodistus) tai joiden koulutie on luokiteltu liian vaaralliseksi.

Toimintaohjeet

Koulukuljetusta ei välttämättä järjestetä koko koulumatkalle.

 • Osa koulumatkasta voi muodostua oppilaan itse kulkemasta osuudesta.
 • Koulukuljetus voidaan järjestää myös siten, että oppilas käyttää koulumatkallaan erilaisia kulkemismuotoja.
 • Oppilas voi esimerkiksi kulkea osan koulumatkastaan kävellen, bussilla sekä taksilla.
 • Tilausliikenne noutaa oppilaan ennalta turvalliseksi määritellystä noutopaikasta.

Tilausliikenteessä (taksi tai tilausbussi) noudatetaan reiteille suunniteltuja arvioituja aikatauluja.

 • Oppilaan tulee olla 5 min. ennen sovittua aikaa noutopaikassa.
 • Tilauskuljetus ei odota oppilasta, joka myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Jos oppilas myöhästyy kuljetuksesta, erillistä kuljetusta ei järjestetä.
 • Huoltajille ilmoitetaan, jos kuljetus jostain syystä myöhästyy sovitusta aikataulusta.
 • Muistakaa perua kuljetus niiltä päiviltä, kun lapsi ei sitä tarvitse.
 • Tilausliikenteen kuljetukset lähtevät koululta siten, että oppilailla on noin kymmenen minuuttia aikaa siirtyä koulukuljetukseen.

Koulukuljetusta ei myönnetä, mikäli oppilas

 • käy muuta koulua kuin lähikoulua.
 • on painotetussa perusopetuksessa (esim. musiikkiluokalla) muussa koulussa kuin lähikoulussa
 • käy vapaaehtoista aamu-/iltapäiväkerhoa.

Koulukuljetus

HSL matkakorttia käyttävät:
puh 040 1269 192
klo 7.30 – 14.30
koulukuljetus@kirkkonummi.fi

Tilaus-/taksiliikennettä käyttävät:
puhelut 040 1269 192
klo 7.30 – 14.30
viestit 045 739 60374
koulukuljetus@kirkkonummi.fi