Valitse sivu
kirkkonummi

Erityisuimakortti ja senioriliikuntakortti 68+

Erityisuimakortti

1.3.2023 alkaen:

Erityisuimakortteja myönnetään kirkkonummelaisille omaehtoiseen uintiin. Erityisuimakortti on uimahallin vuosikortti, jonka saa vain tietyillä myöntämisperusteilla (Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 2.2.2023 § 9). Kortti oikeuttaa yhteen uintikertaan päivässä Kirkkonummen uimahallissa hallin aukioloaikana. Kortti on voimassa ostopäivästä lähtien yhden (1) vuoden.

Hinnat

 • aikuiset 76,20 €
 • lapset 5-16-vuotiaat 38,10 €
 • sarjakortin lunastusmaksu 4,60 €

Erityisuimakortin hakeminen

Uimahallilta myönnettävät erityisuimakortit

Uimahallin kassalta voi ostaa erityisuimakortin näyttämällä näkövammaiskortin, liikkumisesteisen pysäköintitunnuksen tai KELA-kortin, jossa on jokin seuraavista tunnuksista:

 • Astma (KELA-kortin tunnus 203)
 • Diabetes (KELA-kortin tunnus 103)
 • Epilepsia (KELA-kortin tunnus 111)
 • MS-tauti (KELA-kortin tunnus 109, 303)
 • Parkinsonin tauti (KELA-kortin tunnus 110)
 • Psykiatriset sairaudet (KELA-kortin tunnus 112)
 • Reuma (KELA-kortin tunnus 202)
 • Sepelvaltimotauti (KELA-kortin tunnus 206)

Henkilöllisyys on todistettava oston yhteydessä.

Nuoriso- ja liikuntapalveluista myönnettävät erityisuimakortit

Lääketieteelliseen selvitykseen perustuvat hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella nuoriso- ja liikuntapalveluihin. Liitä hakemukseen perusteeseen oikeuttava lääketieteellinen selvitys, esimerkiksi ote Omakanta-palvelusta, kopio lääkärintodistuksesta tai epikriisistä. Selvityksestä ja hakemuksesta tulee selkeästi käydä ilmi millä perusteella hakija anoo erityisuimakorttia. Päätös postitetaan kotiin.

Myönteisen päätöksen jälkeen voit ostaa vuosikortin uimahallin kassalta esittämällä päätöksen ja henkilöllisyystodistuksen. Päätös on voimassa viisi (5) vuotta, vuosikortti tulee kuitenkin ostaa vuosittain uimahallin kassalta. Kadonneesta päätöksestä voi tilata kopion nuoriso- ja liikuntapalveluista.

Nuoriso- ja liikuntapalveluista myönnettävien oikeuksien perusteet:

 • Fibromyalgia (M79.0, M79.7)
 • Dysfasia (diagnoosi F80.1 tai F80.2)
 • Dystonia (lääketieteellinen selvitys tai diagnoosi G24)
 • Kehitysvamma (lääketieteellinen selvitys)
 • CP-vamma (diagnoosi G80)
 • Lihastaudit (diagnoosi G70-G73)
 • Etenevät keskushermostosairaudet (diagnoosi G10-G13)
 • Polion jälkitilat (lääketieteellinen selvitys)
 • Syöpä, diagnoosista enintään 10 vuotta (lääketieteellinen selvitys)
 • Lonkka- ja polviproteesit (lääketieteellinen selvitys)
 • Uniapnea (G47.3)
 • Vammaiset lapset (lääketieteellinen selvitys)
 • Motoriikan kehityshäiriö (diagnoosi F82)
 • Pitkäaikaismasentuneen hoitomalli
  • HUOM! Ainoastaan siirtosairaanhoitajan lausunto

Erityisuimakortti ja avustajan käyttö:

Asiakkaalle, jolle on myönnetty oikeus erityisuimakorttiin, voidaan myöntää harkinnan mukaan oikeus avustajakorttiin, joka oikeuttaa yhden tai tarvittaessa kahden aikuisen avustajan sisäänpääsyn uimahalliin maksutta. Hakemus sähköisellä lomakkeella.

Avustajan kertakäyttöinen uimakortti tulee hakea uimahallin kassalta jokaisella käyntikerralla erikseen. Avustajan tulee olla mukana uimahallissa aina erityisuimakorttia käytettäessä. Avustaja auttaa kortinhaltijaa uimahallitiloissa liikkumisessa sekä pukeutumisessa ja peseytymisessä. Yleisissä pukutiloissa kouluikäisillä ja sitä vanhemmilla avustajan tulee olla samaa sukupuolta kuin kortinhaltija.

Erityisuimakortin omaavat henkilöt, joilla on A-merkinnällinen EU:n vammaiskortti, voivat hakea avustajan kertakäyttöisen uimakortin kassalta ilman erillistä nuoriso- ja liikuntapalveluissa tehtyä päätöstä.

Yksi (1) + 1–2 aikuista avustajakortti myönnetään seuraavien perusteiden mukaan:

 • kehitysvamma
 • CP-vamma
 • näkövamma
 • epilepsia
 • dysfasia
 • vammaiset lapset
 • alle 10-vuotiaat myöntämisperusteet täyttävät lapset
  • Jos lapsi on esim. 8 – vuotias, avustajakortin käyttöön on oikeus vain kahdeksi vuodeksi.
 • muut harkinnanvaraiset, joiden sairaus tai vamma sitä edellyttää

Lisätietoa erityisuimakortista

Ensisijaisesti sähköpostitse nuorisojaliikunta(a)kirkkonummi.fi tai vapaa-aikapalveluiden suunnittelijalta p. 040 355 1455.

Senioriliikuntakortti + 68 v

Huom. Senioriliikuntakortin ikäraja alenee koskemaan +68-vuotiaita 1.1.2024 alkaen.

68 vuotta täyttäneille kirkkonummelaisille maksuton kortti, joka oikeuttaa Kirkkonummen uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön kerran päivässä. Kortti lunastetaan suoraan uimahallin kassalta, henkilöllisyys on todistettava.

Erityisuimakortti

Lääketieteelliseen selvitykseen perustuvat hakemukset tehdään sähköisellä lomakkeella nuoriso- ja liikuntapalveluihin.

Sähköinen lomake

HUOM! Erityisuimakorttihakemuksia käsitellään kerran viikossa.

Senioriliikuntakortti + 68 v

1.1.2024 alkaen 68 vuotta täyttäneille kirkkonummelaisille maksuton kortti, joka oikeuttaa Kirkkonummen uimahallin ja kuntosalin vapaan käytön kerran päivässä. Kortti lunastetaan suoraan uimahallin kassalta, henkilöllisyys on todistettava.