Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Poliittinen päätöksenteko / Toimielimet
kirkkonummi

Toimielimet

Lautakunnat ovat kunnanvaltuuston nimeämiä luottamushenkilöelimiä. Niiden tehtävänä on johtaa ja kehittää alaistaan toimintaa ja vastata palvelujen tuloksellisesta järjestämistä. Lautakunnan tehtävänä on myös seurata ja arvioida palvelujen vaikuttavuutta ja varata asukkaille ja käyttäjille mahdollisuus osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.

Kirkkonummen kunnassa on seitsemän asiantuntijalautakuntaa:

  • sivistys- ja vapaa-aikalautakunta
  • suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
  • ruotsinkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta
  • yhdyskuntatekniikan lautakunta
  • toimitilapalvelujen lautakunta
  • rakennus- ja ympäristölautakunta

Niiden lisäksi on kaksi jaostoa sekä Kirkkonummen Vesi -liikelaitoksen johtokunta.

Toimielinten toimivallasta määrätään kunnan hallintosäännössä.

Jäsenet ja varajäsenet

Luottamushenkilöt käyttävät tehtävää hoitaessaan kunnan virallista sähköpostiosoitetta. Se on muotoa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi. Luottamushenkilöiden yhteystiedot julkaistaan kunnan verkkosivulla, mikäli luottamushenkilö on antanut siihen suostumuksensa.

Kuntalain mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksia koskevaa rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu. Luottamushenkilöt ilmoittavat sidonnaisuutensa sähköisellä perustieto- ja sidonnaisuuslomakkeella.

Sidonnaisuuksien ilmoittamisesta on lisätietoa Kuntaliiton verkkosivulla.