Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Liikenne ja pysäköinti / Kävely ja pyöräily
kirkkonummi

Kävely ja pyöräily

Kävely ja pyöräily ovat kestävää liikkumista, jonka edistämistä pidetään tärkeänä Kirkkonummella. Kestävän liikkumisen edistämistyötä tekee Kirkkonummella neljä kertaa vuodessa kokoontuva liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka toiminnasta löydät Lisätietoja täältä: https://www.kirkkonummi.fi/liikenneturvallisuus

Kirkkonummelaisten tekemistä matkoista tehdään noin 25 prosenttia kävellen ja 6 prosenttia pyörällä (Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2018). Kirkkonummen kunnan tavoitteena on kasvattaa vuoteen 2030 mennessä pyöräilyn kulkumuoto-osuus 11 prosenttiin.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 

Kirkkonummen kunta on laatinut vuonna 2017 kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman kävely- ja pyöräilymäärien kasvattamiseksi. Se pitää sisällään toimenpideohjelman, jonka toimenpiteet on esitelty kartoilla. Toimenpideohjelman tavoitteena on parantaa nykyisten reittien laatua ja sujuvuutta sekä laajentaa verkkoa erityisesti niille alueille, joilta puuttuu mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen jalan tai polkupyörällä.

Kirkkonummelle on laadittu kävelyn ja pyöräilyn pääreittien tavoiteverkko vuodelle 2030. Pääreitit on jaettu seudullisiin ja paikallisiin yhteyksiin, joilla kulkee suurimmat pyöräilyvirrat. Seudulliset pääpyöräilyreitit perustuvat Helsingin seudulla yhteisesti määritettyihin yhteyksiin. Kehyskuntien seutureitit muodostavat pyöräilyn runkoverkon ja yhdistävät kunta- ja aluekeskukset toisiinsa ja seudun keskeisiin osiin.

Yhtenä tavoitteena on luoda laadultaan seudullisesti yhtenäinen pääpyöräilyverkosto, jonka tavoitteellisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi reittien suoruus, viivytysten ja pysähdysten minimointi, sujuvat liittymäjärjestelyt, luonnonelementtien hyödyntäminen sekä eri kulkumuotojen laadukas erottelu. 

Kävelyn ja pyöräilyn pääreittien verkolliset puutteet sijoittuvat pääsääntöisesti maanteiden varsille. Näiden kehittämisestä vastaa Uudenmaan ELY-keskus rahoitustasonsa mahdollistamassa laajuudessa. Kunta osallistuu myös maanteiden varsille sijoittuvien yhteyksien kehittämiseen yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kirkkonummen kunta kehittää jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä

Kirkkonummen kunnan tavoitteena on toteuttaa Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelman mukaisesti puutuvia jalankulku- ja pyörätieyhteyksiä. Lähivuosien tavoitteita ovat muun muassa:

  • Vuonna 2020 valmistuu Volsintien varrelle Myllykyläntien ja Ingelsintien välille uusi jalankulku- ja pyörätie.
  • Keskustasta Prisman kauppakeskukselta Tolsan asemalle suunnitellaan uutta jalankulku- ja pyörätieyhteyttä radan eteläpuolelle, jolloin Vanhalla Rantatiellä vältytään Heikkilän nousulta helpottaen liikkumista Tolsan ja Masalan suuntiin.
  • Kirkkonummen kunnan tavoitteena on käynnistää yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa jalankulku- ja pyörätien suunnittelu Turuntien varrelle Veikkolasta Espooseen.
  • Kirkkonummella on myös useita muita suunnitteluhankkeita, joilla parannetaan kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä. Osa hankkeista on ELY-keskuksen kanssa tehtäviä yhteistyöhankkeita.
  • Kirkkonummen kunta tarkastelee pyöräilyn seudullisia yhteyksiä maankäytön suunnittelussa. Tavoitteena on luoda seudullisen pääpyöräilyverkoston kehittämistavoitteet vuodelle 2030 ja 2040.

Käynnissä olevat rakentamishankkeet löydät täältä: https://www.kirkkonummi.fi/rakentaminen

Suunnitteluhankkeet löydät täältä: https://www.kirkkonummi.fi/suunnittelu

Kestävän liikkumisen edistäminen Kirkkonummella

Kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä voidaan parantaa rakentamalla jalankulku- ja pyöräteitä, ja yhtä tärkeänä Kirkkonummella pidetään myös kestävän liikkumisen edistämistä viestinnällisin ja kasvatuksen keinoin. Kirkkonummen kunta osallistuu vuosittain valtakunnalliseen pyöräilyn kilometrikisaan, johon kaikki kuntalaiset voivat ottaa osaa. Tämän lisäksi kunnassa tehdään aktiivista kestävän liikkumisen viestintää.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom antoi vuonna 2019 valtionavustusta kestävän liikkumisen edistämiseen. Kestävän liikkumisen edistämishanke käynnistettiin Kirkkonummella keväällä 2019 laajalla Pyöräilyviikon kampanjalla, joka sisälsi mm. pyöräilyaamiaisen Kirkkonummen asemalla, leikkipaikkakierroksen lapsiperheille sekä pyöräilykierroksen kunnan päättäjille. Hankkeen aikana toteutettiin myös sähköpyöräkokeilu kunnan työntekijöille sekä Kirkkonummi-päivillä kaikille kuntalaisille, laaja viestintäkampanja Liikkujan viikolla, kaikille avoin pyöräretki sekä pyöräilytalviviikon kampanja.

Kirkkonummella on oma kestävän liikkumisen ilme, joka näkyy kaikessa kunnan kestävää liikkumista koskevassa viestinnässä. Kirkkonummen kestävän liikkumisen ilmeen nuoliaihe kuvaa liikkumista ja väriteemat puhdasta luontoa ja kestävyyttä. Ilme kertoo Kirkkonummen arvoista ja visiosta ja sen ydinviesti on ”Liikkuminen Kirkkonummella on turvallista, helppoa ja sujuvaa”.