Valitse sivu
kirkkonummi

Isyysvapaa ja vanhempainvapaa

Isyysvapaa

Lapsen varhaiskasvatuksen voi keskeyttää isyysvapaan ajaksi, jos isyysvapaa pidetään vanhempainrahakauden jälkeen ja lapsi on jo ollut varhaiskasvatuksessa. Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy samana isyysvapaan ajan, mutta lapsi ei saa osallistua varhaiskasvatukseen. Isyysvapaan aikainen poissaolo on maksuton. 

Isyysvapaasta johtuvista poissaoloista tulee ilmoittaa päiväkotiin viimeistään 2 viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää. Ilmoita poissaolosta ”Lapsen poissaolo isyysvapaan aikana” -lomakkeella ja toimita liitteenä kopio isyysvapaata koskevasta Kelan päätöksestä. Lisätietoa isyysvapaasta Kelan sivuilta

Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa isyysvapaan aikana. Jos perheen muut lapset kuitenkin ovat pois varhaiskasvatuksesta, heidän poissaolonsa ei ole maksutonta.

Mikäli lapsesi on yksityisessä päiväkodissa keskustele asiasta palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli maksetaan tuottajalle, jos se ei peri maksua perheeltä ja hoitosuhde jatkuu välittömästi isyysvapaan jälkeen.  

Vanhempainvapaa 4.9.2022 ja sen jälkeen syntyneet

Lapsi voi pitää varhaiskasvatuksesta taukoa vanhemman vanhempainvapaan aikana, jos lapsi on jo ollut varhaiskasvatuksessa. Oikeus samaan varhaiskasvatuspaikkaan säilyy, vaikka lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sinä aikana, jona lapsen hoidosta maksetaan sairausvakuutuslain mukaista vanhempainrahaa, jos poissaolo kestää yhtäjaksoisesti enintään 13 viikkoa ja se on ennalta ilmoitettu.

  • Yli viisi päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viimeistään kuukausi ennen suunniteltua aloittamispäivää.
  • Toistuvasta 1–5 päivää kestävästä poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen ensimmäisen poissaolon suunniteltua aloittamispäivää. Vapaita voi käyttää monessa jaksossa lapsen kaksivuotispäivään asti.

Yli 5 päivän poissaolosta on ilmoitettava kuukausi ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
Toistuvasta 1–5 päivän poissaolosta on ilmoitettava viikko ennen suunniteltua aloitusta. Ajalta ei peritä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua.
Perhevapaiden käyttö aiheuttaa usein muutoksia myös siihen, miten sisarukset osallistuvat varhaiskasvatukseen. Perheen muut lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa perhevapaan aikana ja heiltä peritään normaali asiakasmaksu.

Mikäli lapsesi on yksityisessä päiväkodissa, keskustele asiasta palveluntuottajan kanssa. Palveluseteli maksetaan tuottajalle, jos se ei peri maksua perheeltä ja hoitosuhde jatkuu välittömästi vanhempainvapaan jälkeen.