Valitse sivu
kirkkonummi

Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat

Kuulutus 2024

Liikuntayhdistyksille tarkoitetut avustusmäärärahat 2024

Toiminta-avustusta voi hakea kirkkonummelainen rekisteröity yhdistys, tai yhdistys, joka on jättänyt rekisteröintihakemuksensa edellisen vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Yhdistyksen pääasiallisena tehtävänä tulee sääntöjen mukaan olla liikunta/ulkoilutoiminta. Toiminta-avustusta hakevan yhdistyksen jäsenmäärän tulee olla vähintään 15 henkilöjäsentä, josta kirkkonummelaisia 4/5 (80%). Mikäli ehto 4/5 ei täyty, vähennetään myönnetyn avustuksen osuutta puolella. Tällöin kirkkonummelaisia on oltava vähintään 3/5 (60%). Yhtenä toiminta-avustuksen jakoperusteena käytetään toiminta-avustusten toiminnallisia mittareita.

Kohdeavustuksia on mahdollista hakea ennakkoon (suunnitelmien perusteella) tai tositteiden perusteella.

Toiminta-avustukseen oikeutetuille hakijoille voidaan myöntää kohdeavustusta koulutustoiminnan kuluihin ja kartanvalmistamiskuluihin sekä liikuntapaikkojen käytöstä aiheutuviin (alle 20-vuotiaiden) vuokra kustannuksiin.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle liikuntayhdistykselle myöntää kohdeavustusta jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen.

Toiminta-avustukseen oikeutettujen hakijoiden lisäksi voidaan paikalliselle rekisteröidylle yhdistykselle myöntää kohdeavustusta palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta, meripelastustoiminnan edistämiseen sekä liikuntapaikan perustamiseen/perusparannukseen.

Avustushakemukset, joissa tulee käyttää hakulomakkeita, on toimitettava liitteineen kuulutuksessa ilmoitettuihin määräaikoihin mennessä osoitteella:

Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, käyntiosoite Ervastintie 2, postiosoite Kirkkonummen kunta, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI

Täydellinen kuulutus on nähtävillä Kirkkonummen kunnan verkkosivuilla.

Myöhästyneitä hakemuksia ei huomioida.

Lisätietoja: Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut, (09) 296 71

19.12.2023 Kirkkonummen kunta, nuoriso- ja liikuntapalvelut

Avustusmuodot ja niiden hakuajat

KOHDEAVUSTUS                      4 800 €

palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), kevätkausi 2024.
Haku 11.1.2024 klo 15.00 mennessä

TOIMINTA-AVUSTUS            73 981 €

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       8 000 €

liikuntapaikan perustamiseen / perusparannukseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       7 000 €

jonkin erityisen ja tiettynä aikana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava, maksetaan tositteiden perusteella)

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       4 500 €

meripelastustoiminnan edistämiseen (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava)

Haku 31.3.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       4 800 €

palkkakustannuksiin, jotka aiheutuvat Kirkkonummen uimahallissa järjestetystä erityisryhmien liikunnasta (ennakkoon suunnitelmien perusteella haettava), syyskausi 2024

Haku 31.8.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                       5 200 €

kartanvalmistuskuluihin (tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2024 klo 15.00. Kartat ovat ensikäytön jälkeen kuntalaisten käytettävissä ja veloituksetta koulujen ja oppilaitosten käytettävissä. Lautakunta edellyttää seuraa tiedottamaan kootusti karttojen saatavuudesta internetissä sekä mahdollistamaan karttojen internet -tilauksen.

KOHDEAVUSTUS                     17 000 €

koulutustoiminnan kuluihin (tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2024 klo 15.00 mennessä

KOHDEAVUSTUS                     20 000 €

liikuntapaikkojen vuokrakustannuksiin (alle 20 v., tositteiden perusteella haettava)

Haku 30.11.2024 klo 15.00 mennessä