Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Kunnan metsät / Metsien hoito
kirkkonummi

Metsien hoito

Kunnan omistamien metsien hoito- ja käsittelytavat valitaan sen mukaan, mihin käyttö- ja hoitoluokkaan metsä on sijoitettu. Jatkossa metsien sijoittelu käyttö- ja hoitoluokkiin tarkistetaan toimenpideohjelman tarkistuksen yhteydessä.

Kunnan omistamien metsien hoidon ja käsittelyn pohjana on luonnonhoitosuunnitelma ja talousmetsänhoitosuunnitelma.

Käyttöluokka 1

 • Lähimetsät (C1)
  • Hoidon tavoitteena on maisemakuvan sekä monipuolisen, elinvoimaisen ja kasvillisuuden monikerroksisuuden ylläpitäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien turvaaminen. Lähimetsässä liikkuvan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.
 • Ulkoilu- ja virkistysmetsät (C2)
  • Hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden sekä eläimistön säilyttäminen sekä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksien turvaaminen.
 • Suojametsät (C3)
  • Hoidon tavoitteena on yleensä kasvillisuuden monikerroksisuuden, peittävyyden ja suojavaikutuksen ylläpitäminen. Suojametsän käsittelyn lähtökohtana on se, että
   metsän suojavaikutus saadaan mahdollisimman hyväksi. Melu- ja pölysuoja saavutetaan parhaiten tiheällä, nuorella havupuukasvustolla, jota uudistetaan jatkuvasti kaistoittain.

Käyttöluokka 2

 • Luonnonarvometsät ja suojelumetsät
  • Luonnonarvometsän ja suojelumetsän käsittely on yksilöllistä pitäen lähtökohtana suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä alueella.
   Rauhoitetuilla luonnonsuojelualueilla on omat määräyksensä, joita on noudatettava.
   Luonnonarvo-ja suojelumetsien hoidossa otetaan huomioon myös niiden virkistyskäyttö, jos metsällä on virkistyksellistä merkitystä.

Käyttöluokka 3

 • Talousmetsät
  • Talousmetsäalueiden käsittelyssä käytetään talousmetsänhoidon periaatteita. Muun muassa komeita ja vanhoja puuyksilöitä kuitenkin säästetään.
   Uudistushakkuuala on korkeintaan 3 ha. Talousmetsissä pyritään kuitenkin välttämään uudistushakkuita (uudistamisvelvoite metsälaki 3 §).
   Metsää uudistettaessa jätetään luonnon monimuotoisuuden vaalimiseksi säästöpuuryhmiä ja lahopuustoa.
   Yksittäiset tuulenkaadot jätetään metsään lahoamaan. Hakkuujätteet pyritään korjaamaan pois hakkualueelta.

Katso lisätietoja kunnan metsistä metsästrategiasta tai ota yhteyttä puistomestariin.

Puiden kaataminen

Kunnan omistamalta maalta ei saa kaataa puita.
Kunnan omistamalta maalta ei saa ottaa kaadettuja tai kaatuneita runkoja omaan käyttöön.
 
Asemakaava-alueilla puiden kaatamiseen tarvitaan aina lupa.
Jos haluat kaataa puun omalta tontiltasi, ole yhteydessä rakennusvalvontaan:
https://www.kirkkonummi.fi/yhteystiedotrakennusvalvonta