Valitse sivu

Masalan osayleiskaava

Tilanne: Osittain lainvoimainen (8.12.2023)

Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.01.2021 § 4

Rakennuskielto ja toimenpiderajoitus yleiskaavan laatimista varten (ei koske voimassa olevia asemakaavoja) Kunnanvaltuusto 4.3.2019 § 15

Masala sijaitsee noin seitsemän kilometrin päässä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 25 kilometrin päässä Helsingistä länteen. Suunnittelualue on kooltaan noin 13 km2 ja siellä asuu noin 6200 asukasta (v. 2018). Suurin osa suunnittelualueesta on yksityisessä omistuksessa, mutta alueen merkittävin maanomistaja on kuitenkin Kirkkonummen kunta.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori, hankekortti


Hyväksymisvaihe:

Osittain lainvoimainen 8.12.2023, kaavakartta 3486 ja merkit ja määräykset

Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen valitus (3.7.2023), joka koskee kunnanvaltuuston 19.6.2023 (§ 47) päätöstä Masalan osayleiskaavan asia- ja kirjoitusvirheen korjaamista

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 352

Oikaisuvaatimus koskien Kirkkonummen kunnanhallituksen tekemää päätöstä 28.8.2023 § 260 Masalan osayleiskaavan (hanke 33000) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti (L.R)

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 353    

Kunnanhallituksen päätöksen 28.8.2023 § 260 (Masalan osayleiskaavan hanke 33000 osittainen voimaantulo MRL 201 §:n mukaisesti) kumoaminen ja korvaaminen uudella samansisältöisellä hallintopäätöksellä virheellisen muutoksenhaun ohjauksen takia

Kunnanhallitus 23.10.2023 § 354  

Päätös Masalan osayleiskaavan (hanke 33000) osittaisesta voimaantulosta MRL 201 §:n mukaisesti
Kunnanhallitus 28.08.2023 § 260  

Kirkkonummen kunnan vastaukset Masalan osayleiskaavasta (hanke 33000) tehtyihin valituksiin
Kunnanhallitus 28.08.2023 § 261   

Masalan osayleiskaavaa (piir.nro 3481) koskevan kunnanvaltuuston 6.3.2023 (13 §) päätöksen asiavirheen korjaaminen hallintolain 8 luvun 50 §:n mukaisesti ja kirjoitusvirheiden korjaaminen hallintolain 8 luvun 51 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 19.06.2023 § 47            kaavakartta 3486

Kunnanhallitus 12.06.2023 § 191

4/2023 Kunnanvaltuuston päätöksestä Masalan osayleiskaavan hyväksymisestä 6.3.2023  on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Masalan osayleiskaavan hyväksyminen MRL 37 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 6.3.2023 § 13                 kaavakartta 3481

Kunnanhallitus 13.2.2023 § 56

Masalan osayleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi, loppuraportti 6.5.2022

Liitekartta Masalan osayleiskaavan ilmastovaikutusten arvioinnin loppuraporttiin


Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.01.2023 § 16

Masalan osayleiskaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti 15.11. – 17.12.2021
Kunnanhallitus 25.10.2021  § 471

Esittelyvideo suomeksi n. 23 min.

Kaavakartta piir.nro 3454

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1-10

Selostuksen liitteet 11-20

Vastineet

Osayleiskaavakarttapalvelu

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 29.9.2021 § 125

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 17.12.2021.

HUOM!!! Asukastilaisuus pidetään virtuaalisena Teamsin kautta ti 30.11.2021 klo 17 – 18.30 huonontuneen koronatilanteen vuoksi (päivitys 25.11.2021).  Tilaisuuteen ilmoittaudutaan etukäteen,
Viimeinen ilmoittautumispäivä on pe 26.11.2021. Kaavaan liittyviä kysymyksiä voi lähettää etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistuaksesi sinun ei tarvitse ladata uusia sovelluksia, sillä tilaisuuteen osallistutaan verkkoselaimen välityksellä. Tapahtuman linkki lähetetään sähköpostitse kaikille ilmoittautuneille tilaisuutta edeltävänä päivänä 29.11.

Mikäli et voi osallistua virtuaaliseen asukastilaisuuteen, varaathan puhelin- tai tapaamisajan kaavoittajalta Elina Virtanen, elina.virtanen@kirkkonummi.fi puh. 040 126 9270

Kaavoittajan vastaanotot ti 23.11. klo 13 – 16, ke 24.11. klo 13 – 16, to 25.11. klo 9 – 12, ke 8.12. klo 13-16 ja pe 10.12. klo 9-12. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta elina.virtanen@kirkkonummi.fi  tai puh. 040 126 9270.

——————————————

Tarkistettu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)
 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 26.8.2021 § 99
laajennettu alue vireille 1.10.2021

Masalan osayleiskaavan rakennuskiellon ja toimenpiderajoituksen jatkaminen MRL 38 §:n ja 128 §:n mukaisesti (kh, kv)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.01.2021 § 4

Valmisteluvaihe:

Valmisteluaineisto (piir.nro: 3317) nähtävillä, virallinen kuulutus ajalle 13.11.-15.12.2017

Kaavakartta, valmisteluaineisto (nro 3317)

Määräykset

Selostus

Asukastilaisuus 21.11.2017

Osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, kuntatekniikan lautakunta 26.10.2017 (§ 52)

Osayleiskaavan valmisteluaineiston asettaminen nähtäville, kuntatekniikan lautakunta 31.8.2017 (§ 18)


Aloitusvaihe:

Masalan osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 21.11.2013 (§ 86)


Selvitykset:

Masalan osayleiskaavan hulevesiselvitys (2020)

Masalan osayleiskaavan liikenneselvitys (2021)

Jorvaksen alueen luontoselvitys (2014)

Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 (2016)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden liito-oravaselvitys (2018)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitys (2015)

Masalan ja Luoman osayleiskaava-alueiden luontoselvitysten liitteet (2015)

Masalan osayleiskaavan kaavataloudellinen selvitys (2019)

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657