Valitse sivu
kirkkonummi

Pohjois-Jorvas

Tilanne: Ehdotusvaihe (29.3.2021)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välissä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään ja Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymästä länteen. Suunnittelualueen laajuus on lähes 160 hehtaaria.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti,
Kunnanhallitus 29.3.2021 § 109
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 142
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 109


Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty Kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 44)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta hanke on jaettu kahdeksi: Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657