Valitse sivu

Pohjois-Jorvas

Tilanne: Ehdotusvaihe (29.3.2021)

Alue sijaitsee rantaradan varressa Kirkkonummen kuntakeskuksen ja Masalan välissä, parin kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksesta itään ja Kehä III:n ja Länsiväylän (kantatie 51) liittymästä länteen. Suunnittelualueen laajuus on lähes 160 hehtaaria.

Kaavoitusohjelma: Toteutuskori 2021-2022, hankekortti


Ehdotusvaihe:

Asemakaavaehdotuksen asettaminen julkisesti nähtäville 3.5. – 4.6.2021 MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti

Esittelyvideo suomeksi n. 15 min.

Kaavakartta 3427

Kaavaselostus

Selostuksen liitteet 1

Selostuksen liitteet 2 

Selostuksen liitteet 3

Selostuksen liitteet 4 

Vastineet

Muutokset

Kunnanhallitus 29.3.2021 § 109

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2020 § 142

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.10.2020 § 109

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistutukset on toimitettava kirjallisina Kirkkonummen kunnanhallitukselle, osoitteeseen Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi, tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo@kirkkonummi.fi ennen nähtävilläoloajan päättymistä 4.6.2021.

Kaavoittajan vastaanotot tiistaina 11.5.2021, maanantaina 17.5.2021 ja torstaina 27.5.2021 klo 9-16 sekä to 20.5.2021 klo 8-17 ja perjantaina 28.5.2021 klo 9-16. Tapaamiset ajanvarauksella, varaukset kaavoittajalta: Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi,  puh. 040-8465 657.

———————————————————-

Aloitusvaihe:

Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 28.9.2017 (§ 44)

Länsi-Jorvaksen kaavaluonnoksesta (yhdyskuntatekniikan lautakunta 22.1.2015, § 5) saadun palautteen johdosta hanke on jaettu kahdeksi: Pohjois-Jorvaksen ja Kvisin asemakaavoiksi.


Selvitykset:

Kaavoittajan yhteystiedot:

Tero Luomajärvi

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 846 5657