Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Katualueiden lupien hakeminen
kirkkonummi

Katualueiden lupien hakeminen

Lupapiste.fi – Kirkkonummen kunnan rakennuslupien, ympäristölupien ja yleisten alueiden lupien hakukanava

Kun kunnan omistamille maille sijoitetaan johtoja, rakenteita tai mainoskylttejä tai esimerkiksi järjestetään tapahtumia, tarvitaan lupa kunnalta.
Myös puiden kaataminen asemakaava-alueella on luvanvaraista.

Maanomistajan omalle tontille hakemat maisemaa muokkaavat toimenpiteet edellyttävät maisematyölupaa asemakaava-alueella.

Lupien hakeminen tapahtuu Lupapiste.fi sivuston kautta. Palvelu on maksuton yksityisille käyttäjille, mutta edellyttää rekisteröitymistä. Erityyppisissä luvissa saattaa olla erikoisehtoja, jotka pitää ottaa huomioon hakemusta tehtäessä.

Kirkkonummi myöntää lupia vain kunnan omistamalle maalle. Muilta osin luvan myöntää maanomistaja.

Ongelmatilanteissa ota yhteyttä kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Yleisten alueiden vuokrauksesta ja luvista löydät lisätietoa täältä.

Sijoitusluvat

Sijoituslupahakemusta tarvitaan kun kunnan maalle ollaan sijoittamassa johtoja- ja/tai rakenteita joko pysyvästi tai väliaikaisesti.

Asemakaava-alueelle haettavissa sijoitusluvissa tulee olla liitteenä kantakartta, josta ilmenee katujen ja rakenteiden tarkat sijainnit sekä kiinteistönrajat. Hakemus voi edellyttää myös poikkileikkaussuunnitelmaa, mikäli haettava kohde sijaitsee katualueella.

Lupa työskentelyyn yleisellä alueelle (katulupa)

Katulupaa tarvitaan, mikäli yleisillä alueilla halutaan kaivaa tai suorittaa muuta liikennejärjestelyihin vaikuttavaa toimintaa.
Katualueelta tapahtuviin nostoihin tarvitaan kunnan lupa.

Työn suorittamista ohjaa kunnan ohje:
Kaivutyöohjeet ja yleisten alueiden käyttäminen 2021

Katulupa vaatii liitteeksi liikenteenohjaussuunnitelman, mikäli töiden yhteydessä joudutaan sulkemaan liikenneväylä.

Työn suorittajilta vaaditaan Tieturva 1 -kortti ja työnjohtajalta Tieturva 2 -kortti.

Puiden kaataminen

Kunnan omistamalta maalta ei saa kaataa puita.
Kunnan omistamalta maalta ei saa ottaa kaadettuja tai kaatuneita runkoja omaan käyttöön.
 
Asemakaava-alueilla puiden kaatamiseen tarvitaan aina lupa.
Jos haluat kaataa puun omalta tontiltasi, ole yhteydessä rakennusvalvontaan:
https://www.kirkkonummi.fi/yhteystiedotrakennusvalvonta