Valitse sivu
kirkkonummi

Julkisivupiirustus

Lähde: Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (2.3, s. 8)

Julkisivupiirustusten sisältö

Julkisivupiirustuksiin on sisällyttävä piirustus rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen kohtisuorana projektiona. Rakennetussa ympäristössä julkisivupiirustukseen on sisällyttävä tieto suhteista ja liittymisestä viereisiin rakennuksiin riittävän laajasti.

Julkisivupiirustukseen on sisällyttävä:

 1. maanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään sekä vesikaton harjan tai muun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusmittoina maanpinnasta;
 2. vesikattopinnat ja kattokaltevuudet;
 3. ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kiinteine laitteineen;
 4. pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaalit, pintakäsittelyt ja värit;
 5. muut rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toimintaan, ulkoasuun tai tyyliin vaikuttavat seikat;
 6. ilmansuunta, johon julkisivu näkyy.

Rakennuksen korjaus- tai muutostyössä piirustukseen on lisäksi sisällyttävä koko julkisivu muutosalueiden rajoineen, jos korjaus- tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen julkisivuun.

Julkisivupiirustuksella osoitetaan, että suunniteltu rakentaminen täyttää arkkitehtuuriltaan kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset. Julkisivupiirustuksilla osoitetaan myös rakennuksen soveltuvuus ympäröiviin rakennuksiin ja maisemaan. Julkisivupiirustukset laaditaan yleensä samaan mittakaavaan kuin pohja- ja leikkauspiirrokset.

Julkisivupiirroksessa esitetään yleensä:

 • ikkunat/ikkunajaotus, syvennykset ja ulkonemat; ovet ja portit sekä julkisivupinnan ja rakennusosien
 • koristelu (tarvittaessa osapiirroksin); luukut, aukot ja säleiköt (ilmanvaihtojärjestelmään kuuluviin aukkoihin ja säleikköihin merkitään ilman sisäänotto ja poisto; savunpoistoon tarkoitetut ikkunat ja luukut merkitään);
 • näkyviin jäävät pilarit ja palkit;
 • mainos- ja muut ulkoseinästä tai vesikaton pinnasta ulkonevat kiinteät laitteet, varusteet ja valaisimet;
 • kiinteät aurinkosuojat; ilmanvaihto- ja hissikonehuoneet; talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat ja lumiesteet; lautasantennit, aurinkokerääjät; palopostit, putkistot, lauhduttimet ja muut näkyvät laitteet;
 • savupiiput ja (savupiipun korkeus tai sen huipun korkeusasema merkitään);
 • räystäslinja;
 • sokkelilinja;
 • ulkotasot, katokset, parvekkeet; ulkoportaat ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen;
 • oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta, jos niiden korkeussuhteissa on eroa; sekä
 • aita, tukimuuri sekä rakennuksen tai rakennelman muu osa.