Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Osallistu ja vaikuta / Osallistuva budjetointi
kirkkonummi

Osallistuva budjetointi

Tältä sivulta löydät tietoa Kirkkonummen kunnan osallistuvasta budjetoinnin, eli OSBU:n, eri vaiheista sekä ohjeet osallistumiseen. Lisää tietoa ja tarkempia ohjeita osallistuvasta budjetoinnista julkaistaan tällä sivulla hankkeen edetessä. 

Ajankohtaista

Osallistuvan budjetoinnin eli OSBU:n äänestysvaihe päättyi 5.2.2024. Saimme määräaikaan mennessä yhteensä 2 061 ääntä, eli n. 5 % Kirkkonummen asukkaista otti osaa osallistuvan budjetoinnin äänestykseen.

Seuraavaksi voittajahankkeet kilpailutetaan ja toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Äänestystuloksen löydät täältä (linkki avautuu uuteen ikkunaan).

Lue lisää eri vaiheiden sisällöistä ja ohjeista:

Ideahaku

Arviointi

Äänestys

Toteutus

Ideoiden arviointiperusteet

Kirkkonummella on päätettiin käynnistää osallistuvan budjetoinnin kokeilu, jonka tarkoituksena oli lisätä asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ja osallisuutta. Lisäksi keräämme kokemuksia, joiden perusteella Kirkkonummen omia osallistuvan budjetoinnin käytäntöjä voidaan kehittää. Osallistuva budjetointi on suoran demokratian toimintatapa, jossa asukkaat ideoivat ja äänestävät siitä, miten he kehittäisivät viihtyvyyttä ja hyvinvointia Kirkkonummella.

Osallistuvan budjetoinnin vaiheet

Ideahaku 30.10. – 20.11.2023

Lisätietoja

Ideahaussa kaikki asukkaat, yhdistykset ja yhteisöt voivat jättää ideoita.

Ideoita voi jättää 30.10.2023 alkaen sähköisen lomakkeen kautta tai täyttämällä paperisen kyselylomakkeen kunnan palvelupisteellä ja kirjastoissa.

Ideahaun jälkeen kunnan asiantuntijat arvioivat ideat. Asukkaat pääsevät äänestämään ideoita, jotka etenevät äänestysvaiheeseen. Jos määräraha riittää useamman idean toteuttamiseen, niitä toteutetaan äänestysmenestyksen mukaisessa järjestyksessä.

Minkälaisia ideat voivat olla?

Ehdotukset voivat olla esimerkiksi fyysisten kohteiden rakentamista tai kunnostamista penkeistä ja kukkaistutuksista hidastustöyssyihin ja kevyen liikenteen väyliin, tapahtumia, kerhoja, asukkaiden käyttöön tarkoitetun välineistön hankintaa tai mitä vain asukkaat kokevat tarpeelliseksi, mukavaksi tai tärkeäksi.

Lomakkeella on lueteltu eri teemoja ideoimisen tueksi. Idean ei tarvitse liittyä tiettyyn teemaan eikä sille ole pakko valita teemaa idealomakkeella.


Huomioi idean jättämisessä, että

 • voit jättää useampia ideoita.
 • idea ja sen toteutus kannattaa kuvata mahdollisimman tarkasti. Vain kriteereiden mukaiset ideat voivat edetä jatkokäsittelyyn.
 • olemme tarvittaessa yhteydessä idean tekijään, jos tarvitsemme lisätietoja, ja idean tekijä on antanut luvan yhteydenottoon.
 • emme julkaise ideoiden jättäneiden henkilöiden nimiä tai yhteystietoja verkkosivuilla.
 • ideoista ei makseta palkkiota.

Ideahaun jälkeen kunnan asiantuntijat arvioivat ideat. Arviointiperusteet liittyvät

 • lainmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen.
 • kunnan toimivaltaan ja strategiaan.
 • yleishyödyllisyyteen.
 • kustannusarvioon ja aikatauluun.

Ideoiden arviointi 21.11.2023 – 14.1.2024

Lisätietoja

Ideahaun päätyttyä kunnan asiantuntijoista koostuva työryhmä arvioi, mitkä ovat ideoiden toteutusmahdollisuudet ja kustannukset. Työryhmä perustelee asukkaille, mikäli jotkut ideat eivät ole toteuttamiskelpoisia. Äänestykseen päätyvät kaikki ideat, jotka pystytään toteuttamaan. 

Arvioimme asukkaiden jättämiä ideoita OSBU:lle ennalta määriteltyjen arviointiperusteiden kautta. Tarvittaessa yhdistämme samankaltaiset ideat ja tiivistämme ideoiden otsikoita ja kuvauksia äänestystä varten. Arviointityön aikana asiantuntijamme selvittävät, voiko idean toteuttaa sekä toteutusaikataulun ja kustannusarvion ideoille. Julkaisemme ideat ja asiantuntijoiden kommentit tällä sivulla.

Äänestys 15.1. – 5.2.2024

Lisätietoja

Äänestys järjestetään 15.1.-5.2.2024. Äänestää voi verkossa ja paperisella lomakkeella Kirjastotalo Fyyrissä, Veikkolan kirjastossa ja kunnantalon palvelupisteellä. Masalassa paperisella lomakkeella voi äänestää K-Market Masalassa 17.-19.1.2024 välisenä aikana klo 10–15. Sähköinen äänestyslomake lisätään verkkosivuillemme äänestyksen alkaessa.

Koululaiset ja opiskelijat äänestävät erillisellä sähköisellä lomakkeella, jolle kirjaudutaan Wilma-tunnuksilla.

Äänestysohjeet

 • Jokainen voi äänestää kerran. Lomakkeella on mahdollista äänestää yhteensä kolmea ideaa.
 • Verkossa äänestäminen vaatii vahvan sähköisen tunnistautumisen Suomi.fi-tunnistuksella.
 • Paperisella lomakkeella äänestävän tulee todistaa henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella.

Toteutus 2024 – 2025

Lisätietoja

Voittajahankkeet kilpailutetaan ja toteutetaan vuosien 2024 ja 2025 aikana. Toteutettavia ideoita voi olla niin monta, kuin määrärahan puitteissa voidaan toteuttaa äänestystuloksen määräämässä järjestyksessä. 

OSBU-ideoiden arviointiperusteet

Lainmukaisuus

 • Ideoiden tulee olla syrjimättömiä ja Suomen lain mukaisia.
Kustannukset ja määräaika

 • Osallistuvan budjetoinnin ideoille on varattu talousarviossa määritelty 100 000 euron määräraha. Yksittäisille ideoille ei ole määritelty vähimmäiskustannuksia, enimmäiskustannus voi olla määrärahan, eli 100 000 euron suuruinen.
 • Idean toteutus ei voi vaatia jatkuvia suuria ylläpitokustannuksia.
 • Osallistuvan budjetoinnin idea tulee olla toteutettavissa vuosien 2024 ja 2025 aikana.

Kunnan strategia ja toimivalta

 • Idea on kunnan strategian sekä arvojen mukainen, eikä se ole päätösten ja olemassa olevien suunnitelmien vastainen.
 • Idean toteutuksen tulee olla Kirkkonummen kunnan toimivaltaan kuuluva tehtävä.
 • Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen.
 • Määrärahalla ei voi toteuttaa sosiaali- ja terveyspalveluihin tai pelastustoimeen liittyviä ideoita. Ennaltaehkäisevää toimintaa tai hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ideoita voidaan toteuttaa.
Yleishyödyllisyys ja maksuttomuus

 • Toteutettava idea on yleishyödyllinen ja vahvistaa mahdollisimman monen kirkkonummelaisen hyvinvointia.
 • Osallistuvan budjetoinnin kautta ei voi hakea rahoitusta tietylle järjestölle tai yritykselle. 

Participatory budgeting

The Municipality of Kirkkonummi has decided to start an experiment in participatory budgeting.

More information in English here 

Kysy osallistuvasta budjetoinnista

Voit esittää kysymyksiä tai antaa palautetta osallistuvasta budjetoinnista alta löytyvän lomakkeen kautta. Linkki avautuu uuteen ikkunaan.

Osallistuvan budjetoinnin yhteydenottolomake