Valitse sivu
kirkkonummi

Loman

Tilanne: Lainvoimainen 24.10.2019

Loman sijaitsee Kirkkonummen kunnan eteläosassa Porkkalanniemen ja Upinniemen välissä olevalla merialueella. Loman on kivikkorantainen, avokallioinen ja yleisilmeeltään melko karu saari. Asemakaavan tavoitteena on ollut tarkistaa Lomanin saaren lomarakennusoikeuden mitoitusperusteita. Sen yhteydessä on tutkittu mahdollisuuksia järjestellä nykyistä rakennusoikeutta uudelleen ja sijoittaa alueelle lisärakennusoikeutta. Ranta-asemakaava on tullut vireille alueen maanomistajan hakemuksesta. Kaavahanke sisältyy Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan 2015-2019.


Hyväksymisvaihe:

Lomanin ranta-asemakaava (hanke 23300), ranta-asemakaavan hyväksyminen MRL 52 §:n mukaisesti

Kunnanvaltuusto 2.9.2019 (§ 73)

Kunnanhallitus 24.6.2019 (§ 242)

Kuntatekniikan lautakunta 13.6.2019 (§ 94)


Ehdotusvaihe:

Rantaasemakaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa ja kunnanhallituksessa 25.1.2016 (§ 19), joka päätti asettaa sen julkisesti nähtäville.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 14.3.-15.4.2016 välisen ajan.


Aloitusvaihe:

Yhdyskuntatekniikan lautakunta käsitteli rantaasemakaavaluonnoksia 12.6.2014 ja päätti asettaa ne julkisesti nähtäville. Kaavaluonnokset olivat nähtävillä 11.8.-29.9.2014 välisen ajan.

Ranta-asemakaava kuulutettiin vireille 2.8.2013.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 13.6.2013 (§ 53). 

Kaavoittajan yhteystiedot:

Seppo Mäkinen

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 538 9587