Valitse sivu
kirkkonummi

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tuetaan oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Opiskeluhuollon toimijat edistävät omalta osaltaan osallisuutta ja koko kouluyhteisön hyvinvointia sekä ennaltaehkäisevät ongelmien syntymistä. Tavoitteena on myös turvata varhainen yksilökohtainen tuki kaikille sitä tarvitseville. Opiskeluhuoltoa toteutetaan opetuspalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden välisenä monialaisena yhteistyönä. Tärkeässä roolissa on myös yhteistyö oppilaiden, heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Opiskeluhuolto jakautuu yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon.

  • Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteena on edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta, ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä esteettömyyttä koko kouluyhteisön ja toimintakulttuurin näkökulmasta. Jokainen koulussa työskentelevä osallistuu omalta osaltaan yhteisölliseen työhön, mutta jokaiseen kouluun koottu erillinen monialainen opiskeluhuoltoryhmä, joka koordinoi, kehittää ja arvioi opiskeluhuollon kokonaisuutta.
  • Yksilökohtainen opiskeluhuolto suunnataan yksittäiselle oppilaalle silloin, kun oppilaan tuen tarve on tunnistettu. Yksilökohtainen opiskeluhuolto perustuu oppilaan sekä tarvittaessa huoltajan suostumukseen. Oppilaan monialaista opiskeluhuoltoa toteutetaan tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan koululla koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Oppilas saa tilanteensa mukaan kouluterveydenhuollon palveluja sekä kuraattori- ja psykologipalveluja.

Opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alussa kunnilta hyvinvointialueille. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa Kirkkonummen kunnan peruskoulujen opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalveluiden sekä kouluterveydenhuoltopalveluiden järjestämisestä oppilaille.