Valitse sivu
kirkkonummi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (HYTE) on kunnan ja hyvinvointialueen perustehtävä, josta säädetään kuntalaissa ja terveydenhuoltolaissa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on laaja-alainen hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukeminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden vahvistaminen. Edistämällä hyvinvointia ja terveyttä parannetaan kuntalaisten elämänlaatua, lisätään työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaalisten ongelmien ja eriarvoisuuden kasvua. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnan ja hyvinvointialueen on tehtävä yhteistyötä

  • Toistensa kanssa ja tuettava toisiaan asiantuntemuksellaan.
  • Alueella toimivien muiden julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.
  • Hyvinvointialue järjestää vuosittaiset alueelliset neuvottelut tavoitteista, toteutuksesta ja seurannasta.

HYTE-tehtävien toteuttamiseksi kunnissa ja hyvinvointialueilla on oltava nimettyjä vastuutahoja, jotka edistävät hyvinvointia ja terveyttä. Tällaisia tahoja ovat muun muassa kuntien ja alueiden hyvinvointityöryhmä sekä kunnassa toimivat hyvinvointikoordinaattorit tai vastaavat nimetyt henkilöt.

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Se sisältää kattavan tiedon kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Suunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet, tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tällöin myös tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa kunnan strategiaa.

Kirkkonummen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on hyväksytty valtuustossa 20.6.2022.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa työstetään parhaillaan ja viedään päätöksentekoon syksyllä 2024.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman työstäminen käynnistyy keväällä 2024 ja sen arvioidaan olevan valmis joulukuussa 2024.

Ota yhteyttä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelija Johanna Pikkarainen, 040 529 29 85, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi