Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kadut ja tiet / Kunnossapito / Talvikunnossapito
kirkkonummi

Talvikunnossapito

Katuja hoidetaan kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä. 
Kirkkonummen kunnan katujen kunnossapitoluokitus – talvihoitotyöt (pdf), hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 29.10.2019.

Kirkkonummen kunta vastaa katujen, torien ja yleisillä alueilla sijaitsevien kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta.
Lisäksi kunta vastaa niiden yksityisteiden talvikunnossapidosta, joiden hoidosta on tehty sopimus.
Yksityisteiden talvihoidoista vastaavat tiekunnat tai tieosakkaat.

Yleisten teiden hoidosta vastaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY).

Kunnossapitoluokka 1: (kartalla punainen)

 • Pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.
 • Kuivaa irtolunta enintään 5 cm. Auraus tulee aloittaa mahdollisimman pian laatustandardin alituttua tai niin, että katu on aurattu ennen liikenteen huipputunteja.
  Runsaan ja jatkuvan lumisateen aikana kadut tulee pitää liikennöitävässä kunnossa.   
 • Sohjoa enintään 4 cm mahdollisimman pian tavoitetason alittumisen jälkeen.
 • Liukkaudentorjunta suoritetaan aina kelin niin vaatiessa. Kevyen liikenteen väylät on pyrittävä käsittelemään ennen ajoratoja.  

Kunnossapitoluokka 2: (kartalla sininen)

 • Kokoojakadut ja kevyen liikenteen alueelliset reitit.
 • Kuivaa irtolunta enintään 7 cm. Auraus tulee aloittaa laatustandardin alituttua, yleensä lumisateen päätyttyä.
  Pitkäkestoisen lumisateen aikana auraus tulee aloittaa jo lumisateen aikana laatustandardin alituttua. 
 • Sohjoa enintään 6 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 7 tunnin kuluessa.
 • Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat kohdat. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin.

Kunnossapitoluokka 3: (kartalla vihreä)

 • Asuntokadut ja muut liikenteellisesti vähempiarvoiset tiet ja alueet.
 • Kuivaa irtolunta enintään 10 cm. Auraus tulee aloittaa laatustandardin alituttua, viimeistään 10 tuntia lumisateen loppumisesta.
 • Sohjoa enintään 8 cm tavoitetason alittumisen jälkeen 10 tunnin kuluessa.
 • Liukkaudentorjunta: Pääsääntöisesti käsitellään vain vaarallisimmat kohdat. Kevyen liikenteen väylät käsitellään kaikilta osin. 

Sohjon poistolla tarkoitetaan märän lumen ja ajoradan pintaan kertyneen lumi- ja jääpolanteen poistoa sen pehmennettyä sään lämmitessä.

Poikkeuksellisissa keliolosuhteissa, kuten pitkään jatkuvassa tai sakeassa lumisateessa, laatuvaatimusten alittuminen on mahdollista.

Kuntalaisten on tärkeää havaita, että kunta ei vastaa tonteilla sijaitsevien kevyenliikenteen väylien ja pysäköintialueiden kunnossapidosta. Hoitovastuu näistä kuuluu kokonaisuudessaan asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöjen omistajille.

Tontin omistajan tai haltijan velvollisuudet ovat mm. huolehtia tonttiliittymään kertyneen aurausvallin poistosta ja tontille johtavan kulkutien hoidosta, sekä poistaa lumi esim. postilaatikkokatoksista ja aidoilta.
Jos postilaatikko tai laatikkoryhmä on sijoitettu yleiselle alueelle tai toisen postinsaajan tontille, tulee postinsaajien keskenään sopia ajo- tai kulkuyhteyden ylläpidosta.

Kiinteistöjen tonteilta ei saa siirtää lunta kunnan katu- tai puistoalueille. Lumelle tulee varata paikka omalta tontilta.
Tarvittaessa lumi on kuljetettava lumenvastaanottopaikoille.

Velvollisuudet koskevat myös tontin vuokraajaa.

Kirkkonummen kunnan lumenvastaanottopaikka sijaitsee Strömsbyssä (Upinniementie 570).
Lumenvastaanottopaikkoihin saa tunnistelaitteen Kirkkonummen kunnan palvelupisteestä.
Lumenvastaanottomaksut

Kunnossapitoluokat kartalla

Palautteen antaminen kunnossapitotöistä

Palautetta kunnossapidosta tulee ensisijaisesti antaa sähköisen palautejärjestelmän kautta.
Tällä kanavalla lähetetty palaute saavuttaa nopeimmin kunnossapidon vastuuhenkilöt.
Kunnossapidon toimiston puhelinnumeroon 040 8649 084 vastataan arkisin 8-16.

Lumityöt pähkinänkuoressa

1. Kun lunta sataa, hoidetaan ensin tärkeimmät pääkadut ja niiden yhteydessä olevat kevyen liikenteen väylät.
2. Kun pääväylät on aurattu ja lumisade hiipunut, alkaa lumen auraus myös asuntokaduilla.
3. Jos lunta sataa kerralla paljon, voivat lumityöt hidastua ja asuntokaduille lumiaurat ehtivät tavallista myöhemmin.
4. Lumi aurataan väliaikaisiin lumenkasauspaikkoihin tai kuljetaan pois lumenvastaanottopaikoille.
5. Kasattu lumi jää lumenvastaanottopaikoille odottamaan kevättä ja aurinkoa, joka sulattaa lopulta lumen.