Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Hakeminen, maksut ja irtisanominen / Maksut
kirkkonummi

Maksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2024 alkaen (pdf)

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen (pdf)

Palvelusetelin omavastuuosuus 1.8.2024 alkaen (pdf)

Palvelusetelin omavastuuosuus 1.3.2023 alkaen (pdf)

In English:

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 August 2024 (pdf)

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 March 2023 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 August 2024 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 March 2023 (pdf)

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun hoitoajan mukaan.

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana, mikäli hoito on alkanut toimintavuoden elokuussa. Asiakasmaksut laskutetaan kerran kuukaudessa jälkikäteen. Lasku erääntyy kuukauden viimeisenä arkipäivänä. Viivästyskorko peritään eräpäivästä lukien korkolain mukaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat ulosottokelpoisia.

Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen tulee ilmoittaa olennaisista muutoksista maksukyvyssään.

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Yksityiset päiväkodit ja perhepäivähoitajat perivät asiakasmaksun määrittelemänsä hinnan mukaan.

Yksityiseen varhaiskasvatukseen voit hakea joko

  1. palveluseteliä kunnalta, jos päiväkoti on hyväksytty palvelusetelituottaja. Silloin asiakasmaksu on enimmillään sama kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Kysy omavastuuosuuden hyvityskäytännöistä (sairauspoissaolo, loma-ajat) suoraan omalta palveluntuottajalta.
  2. yksityisen hoidon tukea Kelalta.

Lisätietoa yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoitajien asiakasmaksuista saat suoraan palveluntuottajilta.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava varhaiskasvatus on maksutonta siltä osin kuin lapsen erityishuolto-ohjelmassa on määritetty. Huoltajan tulee toimittaa kopio lapsen erityishuoltosuunnitelmasta tai vammaispalvelun lausunnosta varhaiskasvatuksen järjestäjälle, os. Kirkkonummen kunta, Varhaiskasvatus/ Kasvun ja oppimisen tuki -palvelut, PL 20, 02401 Kirkkonummi.

Lapsilla, jotka kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin, on oikeus maksuttomaan esiopetukseen jo viisivuotiaana. Maksuttomuuden edellytyksenä on päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta. Lapsilta, jotka aloittavat koulun vuotta säädettyä myöhemmin tai ovat pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, peritään asiakasmaksu esiopetusikäisten lasten varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaisesti.

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä:

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Lomakkeet:

Tuloselvityslomake (pdf

Sähköinen tuloselvityslomake (linkki)