Valitse sivu
kirkkonummi

Musiikkiluokka

Ajankohtaista

Hakuaika musiikkiluokalle on 15.11.-15.12.2023.

Musiikkiluokan pääsykokeet järjestetään to 1.2. – pe 2.2., ma 5.2. – ti 6.2. Hakijoille lähetetään erillinen kutsu pääsykokeeseen, johon on merkitty koepäivä ja kellonaika.

Lisäinfoa:
Maija Kylä-Setälä p. 040 1269294


Musiikkiluokan infolehti 2.-luokkalaisille (syksy 2023)

Musiikkiluokan infolehti 6.-luokkalaisille (syksy 2023)

Painotettu musiikin opetus Jokirinteen koulussa (infotilaisuuden diat syksy 2023)

Jokirinteen koulun omat sivut

Painotetun musiikin opetuksen oppilaaksiottoperiaatteet 1.1.2024 alkaen (Suomenkielinen kasvatus- ja koulutuslautakunta 10.10.2023 § 41)

Toimintaohjeet

Musiikkiluokalle voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

Jokirinteen koulun musiikkiluokka musiikillisesti suuntautuneille oppilaille

Jokirinteen koulun musiikkiluokka musiikillisesti suuntautuneille oppilaille. Musiikkiluokalle (3.lk ja 7. lk) oppilaat valitaan valintakokeen perusteella. Käytettävästä valintakokeesta ja pisterajoista päättävät vuosittain musiikkiluokkien opettajat yhdessä rehtorin kanssa. Musiikkiluokalle voivat hakea kaikki Kirkkonummen kunnan suomenkielisten koulujen toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaat, jotka ovat ilmoittautuneet kokeeseen viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Kaikki kunnan toisen ja kuudennen vuosiluokan oppilaiden huoltajat saavat tietopaketin. Tietopaketti sisältää kuvauksen musiikkiluokalla opiskelemisesta, kutsun huoltajien ja oppilaiden yhteiseen tiedotustilaisuuteen joko Jokirinteen koululle tai etänä järjestettävään tilaisuuteen sekä ohjeet pääsykokeisiin ilmoittautumisesta.

Musiikkiluokkatoiminta on tarkoitettu ensisijaisesti Kirkkonummella vakituisesti asuville oppilaille. (POL 28 §). Kolmannelta ja seitsemänneltä luokalta aloittavalle musiikkiluokalle otetaan korkeintaan 24 oppilasta. Luokka perustetaan, mikäli vähintään 20 oppilasta valitaan luokalle. Oppilaat valitaan erikseen järjestettävän pääsykokeen yhteispistemäärän mukaisessa paremmuusjärjestyksessä. Mikäli useampi oppilas saa saman alimman valintaan oikeuttavan pistemäärän, suoritetaan arvonta.

Toisesta kunnasta Kirkkonummelle muuttava oppilas voidaan ottaa musiikkiluokalle ainoastaan silloin, jos hän on käynyt vastaavanlaista musiikkiluokkaa edellisessä kotikunnassaan, ja kyseisen luokkatason musiikkiluokassa on vapaita oppilaspaikkoja.

Oppivelvolliset voivat hakeutua painotettuun opetukseen, joka voi olla esimerkiksi kieliä, luonnontieteitä, musiikkia, kuvataiteita tai liikuntaa.