Valitse sivu
Etusivu / Kunta / Päätöksenteko ja organisaatio / Säännöt, ohjeet ja ohjelmat
kirkkonummi

Säännöt, ohjeet ja ohjelmat

""

Hallintosääntö

Hallintosääntö 4.3.2024 (pdf)

Muita sääntöjä

Konserniohje, hyväksytty valtuustossa 9.10.2017, voimaan 1.1.2018

Kirkkonummen kunnan palkkiosääntö, astuu voimaan 1.9.2021, hyväksytty henkilöstöjaostossa 24.3.2021
Lomake: palkkiosta/korvauksesta luopuminen

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma, hyväksytty henkilöstöjaostossa 24.4.2024

Tarkastussääntö, hyväksytty valtuustossa 31.10.1996, voimaan 1.1.1997

Kirkkonummen yleinen valmiussuunnitelma, hyväksytty kunnanhallituksessa 25.4.2022 (pdf)

Riskienhallinnan periaatteet ja sisäisen valvonnan ohje, hyväksytty kunnanvaltuustossa 16.5.2022 (pdf)

Kirkkonummen yleinen ohje hankinnoista ja hankintasopimuksista, voimaan 1.1.2019

 1. liite kynnysarvot
 2. liite tilausmalli
 3. liite hankintasopimusmalli
 4. liite tarjouspyyntömallit
 5. liite hankintapäätösmallit
 6. liite pienhankintojen menettelytapaohje tiivistelmä
 7. liite hankintapäätöksiin liitettävät muutoksenhakuohjeet
 8. liite tietosuojaehdot
 9. liite määräajat EU-hankinnoissa

Talonrakennushankkeiden hankeohje, hyväksytty valtuustossa 3.2.2014 § 7

Ympäristönsuojelumääräykset

Rakennusjärjestys 1.1.2020

Juhlavuoden rahaston säännöt, hyväksytty valtuustossa 25.11.2006 § 149, voimaan 1.1.2007

Valtioneuvos C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston säännöt, hyväksytty valtuustossa 9.10.2017 § 52 (kohta 3 §), voimaan 29.11.2017

Valtioneuvos C.F ja Maria von Wahlbergin rahaston taiteilija-apurahan myöntämisperusteet, hyväksytty kunnanhallituksessa 20.9.2004 § 455, voimaan 20.10.2007

Maja ja Alfons Strömstenin rahaston säännöt

 

Ohjelmat ja suunnitelmat

Kirkkonummen kunnan elinvoimaohjelma 2018 – 2021, hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.10.2018 § 85

Kirkkonummen kunnan hyvinvointiohjelma 2018 – 2021, hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.10.2018 § 86

Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkkonummen maakäytön kehityskuva 2040 ja 2060
Tulevaisuusskenaariot
Kirkkonummen maankäytön kehityskuva vuosina 2040 ja 2060 (2020)

Maapoliittinen ohjelma

Kirkkonummen ympäristöstrategia

Kirkkonummen kulttuuristrategia 2025 (pdf)

Sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen palveluverkkosuunnitelma 2020

Palveluverkkoselvitys kiinteistöstrategian näkökulmasta 2014 – 2025

Kirkkonummen kunnan ikääntymispoliittinen strategia vuodelle 2022

Kirkkonummen kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelma 2021 – 2024

 1. Liite Kotouttamisen kehittämistarpeet
 2. Liite Kotouttamisen käsitteitä
 3. Liite Maahanmuuttajat Kirkkonummella
 4. Liite Kotouttamisen lainsäädäntöä
 5. Liite Kotouttamisen rahoitus
 6. Liite Kotouttamisen vastuunjako
 7. Liite Kotouttamisohjelman tekoon osallistuneet henkilöt

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2019 – 2022

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman palvelukuvaukset

Vammaispoliittinen ohjelma 2014 – 2025

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevä suun tervey-denhuollon toimintaohjelma 2021 – 2024

Kirkkonummen kunnan laaja hyvinvointikertomus – hyvinvointikertomus 2017 – 2021 ja hyvinvointisuunnitelma 2022 – 2025, hyväksytty kunnanvaltuutossa 20.6.2022 § 55

Muita asiakirjoja voi tiedustella kunnan kirjaamosta.