Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Ympäristönsuojelu / Ympäristöluvat ja valvonta
kirkkonummi

Ympäristöluvat ja valvonta

Moniin ympäristöön vaikuttaviin toimenpiteisiin ja hankkeisiin tarvitaan lupa tai vapautuspäätös. Eräiden toimenpiteiden osalta riittää ilmoituksen tekeminen.

Sähköisen Lupapiste.fi -palvelun kautta haettavat luvat ja tehtävät ilmoitukset:

Sähköisessä asioinnissa opastaa ymparistonsuojelu@kirkkonummi.fi

Information in English

Luvat

Ympäristölupa
Maa-ainesten ottolupa
Vapautus vesi- ja/tai viemäriverkostoon liittymisestä

Lupa maastossa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan kilpailujen ja harjoitusten järjestämiseen
Maisematyölupa
Toimenpidelupa kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai muuttamiseen

Ilmoitukset ja selvitykset

Ilmoitus tilapäisestä melusta ja tärinästä
Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta
Ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoitus maa-aineksen kotitarveotosta
Lannan varastointiin liittyvät ilmoitukset
Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin

Muut luvat ja ilmoitukset

Yleinen ilmoitusmenettely

Lupa vesialueella moottorikäyttöisillä vesikulkuneuvoilla suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten järjestämiseen

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmän
Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävän toiminnan ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään

Selvitys rakennus- tai purkujätteen käsittelystä

Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maanrakentamisessa
Ilmoitus otetuista maa-aineksista

Ojitusta koskeva erimielisyys
Ilmoitus ruoppauksesta tai muusta pienestä vesirakennustyöstä