Valitse sivu
kirkkonummi

Eerikinkartano

Tilanne: Valmisteluvaihe (14.12.2023)

Hanke sijaitsee Veikkolan liikekeskustan eteläpuolella Eerikinkartanontien ja Lapinkyläntien välisellä alueella, Haapajärven pohjoispuolella. Suunnittelualue on ensisijaisesti kunnalle kuuluvan Eerikinkartanon perintötilan aluetta käsittäen kuitenkin myös useiden yksityisten maanomistajien alueita. Alueen eteläosassa sijaitsevat historialliset Navalankartano ja Eerikinkartano.

Eerikinkartanon asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa pääasiallisesti ennestään rakentamattomalle alueelle vaiheittain toteutettava varsin laaja pientaloalue, joka kytkeytyy luontevasti Veikkolan taajama-alueeseen. Maisemallisesti merkittävät peltoaukeat ja näkymät sekä luonnonsuojelualueet säilytetään, kuten myös merkittävät Eerikinkartano ja Navalan kartano lähialueineen.


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Valmisteluvaihe:

Päätöksenteko:

Eerikinkartanon asemakaavan valmisteluaineiston (hanke 41110) asettaminen julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 27.04.2023 § 48

Kaava-asiakirjat:

Valmisteluaineisto nähtävillä 14.8.-15.9.2023
Kaavakartta piir.nro 3493
Kaavaluonnoksen selostus

Asukastilaisuus 29.8.2023 Veikkolan koulun ruokalassa.


Aloitusvaihe:

Päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 14.12.2023 § 140

Asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 16.12.2021 § 169

14.12.2023 päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulokuulutus 24.1.2024

Vireilletulokuulutus 4.2.2022


Selvitykset

FCG (2022) Eerikinkartanon asemakaava-alueen rakennetun ympäristön inventointi.
Manninen (2018a) Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Hästhagenin ja Veikkolan urheilupuiston eteläosan alueilla.
Manninen (2018b) Luontotyyppi- ja kasvillisuusselvitys Kirkkonummen Navalanmäen ja Lemetin alueella 2018.
Mikroliitti Oy (2022) Eerikinkartanon asemakaava-alueen muinaisjäännösinventointi.
Silvestris luontoselvitys Oy (2021) Eerikinkartanon luontoselvitys.

Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

puh. 040 126 9256

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi