Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Kirkkonummen Vesi / UKK – Usein kysytyt kysymykset
kirkkonummi

UKK – Usein kysytyt kysymykset

Tältä sivulta löydät vastauksia mahdollisiin ongelmatilanteisiin ja muihin Kirkkonummen Veden palveluihin liittyviin asioihin.

Vettä ei tule, mitä teen?

  • Varmista huoltoyhtiöltä tai isännöitsijältä, ettei vedenjakeluhäiriö johdu kiinteistössäsi tehtävistä korjaustöistä
  • Tarkista, näkyykö katkos tai häiriö vesihuollon tilannekartalla hairiot.fi/?tag=kirkkonummi
  • Jos kyse on lämpimän käyttöveden katkoksesta, ota yhteyttä kiinteistöhuoltoon tai kaukolämpöyhtiöön. Kirkkonummen Vesi ei vastaa käyttöveden lämmityksestä eikä kuuman veden jakelusta
  • Jos häiriölle ei löydy syytä, soita vikapäivystykseen (24h) 09 2967 2275 (Huom. ei viestejä).
Miksi vesi on harmaata?

Veden harmaus tai poreilu johtuu yleensä vedessä olevista ilmakuplista, kun veteen on päässyt ilmaa esim. liitostöiden yhteydessä. Ilmiö on vaaraton ja vesi muuttuu kirkkaaksi melko nopeasti seistessään esim. lasissa. Ilmakuplien poistuminen vesijohtoverkostosta voi kestää kauankin. Kuumassa vedessä sameutta on lähes aina.

Miksi vesi on joskus ruskeaa?

Syynä on yleensä joko yleisestä tai kiinteistön omasta vesijohtoverkostosta peräisin olevien rauta- ja mangaanikerrostumien irtoaminen. Irtoaminen voi johtua siitä, että veden virtaussuunta on tilapäisesti muuttunut esim. verkoston korjaus- tai muutostöiden vuoksi. Tavallisesti veden laatuhäiriö poistuu vettä juoksuttamalla. Jos häiriö on pitkäkestoinen, soita vikapäivystykseen (24h) 09 2967 2275. Huom. ei viestejä. Tällainen vesi ei yleensä ole terveydelle vaarallista, mutta veden juomista on syytä välttää, kunnes haitta poistuu. Pyykkejä ja vesikalusteita vesi saattaa värjätä.

Huomasin koulun pihalla rikkinäisen kaivonkannen, mitä teen?

Soita vikapäivystykseen (24h) 09 2967 2275. Huom. ei viestejä.

En pysty maksamaan vesilaskua eräpäivänä – mitäs nyt?

Ota hyvissä ajoin ennen eräpäivää yhteyttä Kirkkonummen Veden asiakaspalveluun ja sovi uudesta maksupäivästä, niin vältät muistutusmaksut.

Vesilasku on paljon suurempi kuin odotin, mitä teen?

Mieti ensin, onko vedenkulutuksen kasvulle looginen selitys vai voisiko kiinteistöllä olla isompi tai pienempi vuoto. Tippuuko jokin hana, liriseekö vessanpönttö? Pyöriikö vesimittari silloinkin, kun vettä ei käytetä? Huomioi, että kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kunto ja ylläpito ovat aina kiinteistönomistajan vastuulla.

Jos syytä ei löydy, ota yhteyttä Kirkkonummen Veden asiakaspalveluun.

Olen allekirjoittanut liittymäsopimuksen. Milloin hanasta tulee vettä? 

Kun sopimus on allekirjoitettu, asiakkaan pitää vielä tilata varsinainen liitostyö Kirkkonummen Veden nettisivuilla olevalla lomakkeella. Jos liittymäsopimus on kunnossa ja kaikki vaadittavat asiakirjat (ks. liittyminen) on toimitettu, Kirkkonummen Veden asentaja soittaa asiakkaalle kahden viikon kuluessa siitä, kun työtilaus on tehty. Puhelun aikana sovitaan ajankohta, jolloin liitostyö tehdään. Vettä tulee hanasta samana päivänä, kun asentaja on käynyt liittämässä kiinteistön verkkoon.

Liitostyötä ei saa tehdä itse eikä teettää muilla kuin Kirkkonummen Vedellä. Liitostyöstä laskutetaan palvelumaksuhinnaston mukaisesti. Liitostyön edellyttämistä maanrakennustöistä sekä tonttijohdon hankkimisesta ja asennuttamisesta vastaa asiakas.

Mittarinvaihtoa ei saatukaan tehtyä, koska venttiilit pitää muka vaihtaa. Miksi Kirkkonummen Veden asentaja ei vaihtanut niitä samalla? 

Vesihuoltolaitoksen yleisten sopimusehtojen mukaan kiinteistön vesi- ja viemärilaitteisto ja sen kunnossapito ovat kokonaisuudessaan kiinteistön omistajan vastuulla. Kunnossapidetty laitteisto kestää normaalit huoltotoimet, kuten mittarinvaihdon.  

Kirkkonummen Vesi ei tarjoa yritystoiminnan kanssa kilpailevia palveluita, eikä siksi voi huoltaa asiakkaan laitteistoa. 

Mitkä asiat vesi- ja viemäriasioissa kuuluvat kiinteistön vastuulle? Missä menee omistajan ja Kirkkonummen Veden vastuuraja?  

Kiinteistön omistaja vastaa kiinteistön koko vesi- ja viemärilaitteistosta ja sen ylläpidosta sekä toimivuudesta liitoskohtaan saakka. Esimerkiksi kiinteistöllä tapahtuvat vuodot ja niistä aiheutuvat kustannukset ovat aina kiinteistön omalla vastuulla. Jo tästäkin syystä vesimittarin lukemia kannattaa seurata!  

Kirkkonummen Veden omaisuutta on kuitenkin vesimittari, jota Kirkkonummen Veden on päästävä tarvittaessa huoltamaan ja vaihtamaan. Vesimittarin molemmin puolin olevat venttiilit kuuluvat jo kiinteistön omistajalle. 

Vastuut on määritelty Vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa, jotka on toimitettu kaikille Kirkkonummen Veden asiakkaille, ja jotka ovat luettavissa Kirkkonummen Veden nettisivuilta. 

KUVA: Liitoskohdassa tonttijohto liittyy Kirkkonummen Veden vesijohtoon ja tonttiviemäri Kirkkonummen Veden viemäriin.  

Miten lasketaan pinta-ala, johon liittymismaksu perustuu?  Lasketaanko mukaan muuta kuin päärakennus?

Liittymismaksu määräytyy kaikkien kiinteistöllä olevien rakennusten rakennusluvan mukaisen kokonaispinta-alan perusteella. Jos kiinteistöllä on esimerkiksi pihasauna tai autotalli, myös ne lasketaan kokonaispinta-alaan. Kokonaispinta-alasta vähennetään katokset.

Kysymyksiä ja vastauksia: Kylmälän vesiosuuskunnan siirtäminen Kirkkonummen kunnalle

Kirkkonummen Vesi on kunnan liikelaitos, joka tuottaa toiminta-alueellaan asiakkailleen talousveden ja johtaa jätevedet puhdistettavaksi. Palvelu kustannetaan vesimaksuilla.

Vikatilanteessa
(vesijohtovuodot, vesikatkot, veden poikkeava laatu ym.) soita aina vikapäivystysnumeroon (24h) 09 2967 2275. (Huom. ei viestejä)
Tilannekartta

Asiakaspalvelu
sähköposti vesi@kirkkonummi.fi
laskutus vesimittari@kirkkonummi.fi
puh. 09 2967 2179  ma-to 9-11 ja 12-14