Valitse sivu
Etusivu / Vapaa-aika / Vapaa-aika ja harrastukset / Musiikkiopisto / Musiikkileikkikoulu
kirkkonummi

Musiikkileikkikoulu

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodelle 2024 – 2025 Kirkkonummen musiikkiopistoon on 6.4. klo 10 – 18.5.2024. Muskari-ilmoittautuminen on auki koko kesän ajan.

Ilmoittautuminen muskareihin lukuvuodelle 2024-2025 (linkki)

Varhaisiän musiikinopetuksen muskariryhmiin oppilaat otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautumisesta tulee automaattinen vahvistusviesti antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Mahdolliset muutokset muskariajoissa tai -paikoissa ilmoitamme antamaanne sähköpostiosoitteeseen. Muskarit alkavat torstaina 15.8.2024 ja tiistaina 7.1.2025.

Kirkkonummen musiikkiopiston muskariryhmät lv 2024-25 (PDF)

Muskariryhmät päiväkodeissa lv 2024-25 (PDF)

Muskaripaikan peruutus

Musiikkileikkikoulun ensimmäinen kerta on uusille oppilaille nk. kokeilukerta, jonka jälkeen lukukaudesta laskutetaan koko lukukausimaksu. Huomatkaa, että täysi lukukausimaksu peritään, vaikka oppilas keskeyttäisi opintonsa kesken lukukauden. Mikäli keskeyttäminen tapahtuu painavan syyn perusteella, kuten esim. paikkakunnalta poismuutto, voi rehtori myöntää alennusta lukukausimaksuun. Peruutus tulee tehdä kirjallisesti toimistoon opistot(at)kirkkonummi.fi. Opettaja tai päiväkoti ei ota vastaan peruutuksia.

Kirkkonummen musiikkiopiston muskarit

Kirkkonummen musiikkiopisto tarjoaa laadukasta ja tavoitteellista musiikin varhaiskasvatusta eli muskareita 0-9 vuotiaille lapsille. Muskari on iloinen, kehittävä ja monipuolinen harrastus, joka tukee lapsen kehitystä ja kasvua laulun, soiton, liikunnan, tanssin, loruttelun, kuuntelun ja luovuuden avulla. Muskaripäivä on viikon paras päivä! 

 Tarjolla 

—>Vauva- ja perhemuskareita 0-3 vuotiaille oman aikuisen kanssa 

—>Muskariryhmiä 3-6 vuotiaille 

—>Musiikkivalmennusryhmiä 7-9 vuotiaille 

 Opetuspaikat 

—>Kirkkonummen Kirjastotalo Fyyrin muskariluokka (Kirkkotori 1) 

—>Kartanonrannan koulun musiikkiluokka (Kartanonkuja 1) 

 Päiväkotimuskarit lv 2023-24 

—>Pilke Bro 

—>Pilke Sarvvik 

—>Otsonpesän päiväkoti 

—>Norlandia Linna 

Vauvamuskarit alle 1-vuotiaille 

Vauvamuskari on alle 1-vuotiaille vauvoille ja heidän vanhemmilleen suunnattu musiikkileikkikouluryhmä. Vauvamuskareissa mennään vauvojen ehdoilla ja tunnelma on rauhallinen. Tunnilla muun muassa lauletaan, lorutellaan, liikutaan, soitetaan ja kuunnellaan musiikkia. Tuntien tarkoitus on vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä keskinäistä yhteyttä sekä antaa lauluja, loruja ja leikkejä vauvaperheen arkeen. Muskarissa vauvat saavat paljon uusia sosiaalisia kokemuksia ja vanhemmat pääsevät kohtaamaan muita vauvaperheitä. Vanhemman oma musikaalisuus ei ole tärkeää tai oleellista. Tärkeintä on yhdessä olemisen ja tekemisen ilo sekä vauvan ja aikuisen välisen yhteyden vahvistaminen ja kehittäminen. Vauvamuskarilaiset pääsevät myös esiintymään joka syksy ja kevät Kirkkonummen musiikkiopiston muskarikonserttiin. 

Perhemuskarit 1-3 vuotiaille 

Taaperot ovat vauvoja vauhdikkaampia, joten myös muskareiden vauhti kiihtyy, kun siirrytään 1-3 vuotiaiden perhemuskariryhmiin. Perhemuskareissa käydään yhdessä oman aikuisen kanssa. Tunnilla lapsi pääsee jo tutustumaan omaan äänen käyttöön laulun ja loruttelun avulla. Tunneilla myös soitetaan paljon ja tutustutaan monipuolisesti eri muskarisoittimiin. Tunneilla on myös paljon liikettä ja tanssia. Perhemuskarissa mennään lasten ehdoilla, ja toiminta on sopivan vaihtelevaa ja monipuolista taaperoiden makuun. Perhemuskarissa on tärkeää lapsen ja oman aikuisen välinen vuorovaikutus, jota tuetaan laulujen ja leikkien kautta. Perhemuskarissa lapsi myös oppii tärkeitä sosiaalisia ja motorisia taitoja sekä kokee hauskoja elämyksiä muun muassa muskarikonserteissa syksyisin ja keväisin.  

Muskarit 3-6 vuotiaille 

Isommat päiväkoti- ja eskari-ikäiset lapset käyvät muskarissa ilman omaa aikuista. Muskariryhmässä turvallinen aikuinen sekä koko vuoden samana pysyvä muskariryhmä luovat lapselle turvallisen paikan olla oma itsensä ja nauttia musiikin riemusta. 3-6 vuotiaiden muskariryhmissä lapsi pääsee tutustumaan omaan ääneensä kannustavasti laulujen, lorujen ja leikkien kautta. Tunneilla myös soitetaan paljon ja tutustutaan erilaisiin muskarisoittimiin, kuten rumpuihin, rytmisoittimiin, laattasoittimiin, ukuleleihin sekä kanteleisiin. Muskarissa tutustutaan musiikin perusperiaatteisiin, kuten yhteisen rytmin ja sykkeen löytämiseen. Se onkin kaiken yhteismusisoinnin perusta. Tunneilla eläydytään musiikin maailmaan soiton ja laulun lisäksi liikkeen ja tanssin avulla sekä kuuntelemalla monipuolisesti erilaista musiikkia. Muskarilaisten syksy ja kevät huipentuu aina muskarikonsertteihin, jossa muskarilaiset pääsevät esittämään muskareissa opittuja lauluja ja soittoa yleisölle. Muskariharrastus luo lapselle elinikäisen positiivisen suhteen musiikkiin sekä tukee tutkitusti lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. 

Musiikkivalmennus 7-9 vuotiaille 

Koululaisten musiikkivalmennusryhmissä oppilaat jatkavat oman musiikkisuhteen kehittämistä. Tunneilla ei kuitenkaan vaadita aikaisempaa musiikki-, soitto- tai muskaritaustaa. Musiikkivalmennusryhmissä kehitetään omaa positiivista musiikkisuhdetta laulun, soiton, tanssin ja luovan improvisoinnin avulla. Tunneilla tutustutaan myös musiikin hahmotuksen perusteisiin ja opetellaan muun muassa nuotinluvun alkeita helppojen ja hauskojen apukeinojen ja tehtävien avulla. Koululaisten ryhmissä myös soitetaan joka tunnilla paljon muun muassa ukuleleja, kanteleita, erilaisia melodiasoittimia, kuten laattoja, kellopelejä ja ksylofoneja sekä käytetään myös monipuolisesti eri rytmisoittimia, kuten rumpuja. Tunneilla vahvistetaan yhteissoiton ja musisoinnin perustaa, eli yhteistä sykettä. Lisäksi kehitetään omaa äänenkäyttöä turvallisessa ja rohkaisevassa ilmapiirissä. Musiikkivalmennus valmentaa lasta soitinopintoihin ja luo pohjaa elinikäiselle musiikkiharrastukselle ja positiiviselle musiikkisuhteelle. Koululaiset pääsevät myös esiintymään joka syksy ja kevät muskarikonserteissa yhdessä nuorempien muskarilaisten kanssa. 

 Päiväkotimuskarit 

Päiväkotimuskareissa muskari tulee lapsen luokse päiväkotiin. Muskareita on tarjolla eri päiväkodeissa ympäri Kirkkonummea ja muskarit pidetään päiväkotipäivän aikana, joko aamu- tai iltapäivällä. Päiväkotimuskarit on tarkoitettu vain kyseisessä päiväkodissa hoidossa oleville lapsille. Muskarin ajan lapset ovat musiikkiopiston oppilaita, ja muskariopettaja on vastuussa lasten ohjaamisesta. Päiväkotien muskarit ovat muuten samanlaisia kuin muutkin muskarit. Tunneilla siis lauletaan, soitetaan ja liikutaan monipuolisesti ja tekeminen on aina tietylle ikäryhmälle soveltuvaa ja suunnattua. Päiväkotien muskariryhmissä voivat käydä 2-6 vuotiaat lapset. Päiväkotimuskarilaiset pääsevät myös esiintymään muskarikonsertteihin muiden muskariryhmien kanssa aina syksyisin ja keväisin.

Musiikkileikkikoulun kevätlukukausitiedote 2024 (PDF)

Musiikkiopiston toimisto

Käyntiosoite: Kirkkotallintie 1 A, toinen kerros, 02400 Kirkkonummi
[kartta]

Postiosoite: PL 20, 02401 Kirkkonummi

Puhelin: 040 126 9312

Sähköposti:
opistot@kirkkonummi.fi

Asiakaspalvelu avoinna puhelimitse ti ja to klo 13-16: 040 126 9312

Toimisto avoinna sopimuksen mukaan.