Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Opetus ja koulutus / Perusopetus / Oppilaana perusopetuksessa / Kirkkonummen kieliohjelma
kirkkonummi

Kirkkonummen kieliohjelma

Kirkkonummen suomenkielisissä peruskouluissa tarjottavat kielenopiskelumahdollisuudet:

Kieltenopiskelu alkaa kaikilla oppilailla 1. vuosiluokan kevätlukukaudella. Kirkkonummella valittavana on englannin tai ruotsin kieli. Ruotsin kielen ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta koulusta sen valitsee. Valitun kielen opiskelu (A1) jatkuu koko perusopetuksen ajan eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Tämä valinta vaikuttaa jatkossa muihin kielivalintoihin sekä mahdollisesti valinnaisaineiden valintaan yläkoulussa.

Oppilaiden on mahdollista valita 4. vuosiluokalta alkava toinen pitkä eli ns. A2-kieli. Valittavana ovat ruotsin, ranskan tai saksan kieli. Ryhmä muodostetaan, mikäli vähintään 12 oppilasta valitsee ko. kielen. A2-kielen valinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi, eli 9. vuosiluokan loppuun saakka. Valittua kieltä opiskellaan kaikilla vuosiluokilla 2 tuntia viikossa. Valintapäätös on sitova, eli valintapäätöksen tekemisen jälkeen osallistuminen opetukseen on pakollista. A1-ruotsin opiskelevien tulee aloittaa 4. luokalta alkaen vieraan kielen opiskelu.

Kielivalinnalla on vaikutusta yläkoulussa valittaviin valinnaisaineisiin. Mikäli oppilas valitsee 4. luokalta alkavana toiseksi pitkäksi vieraaksi kieleksi (A2) ranskan tai saksan, hän ei voi valita enää 8. luokalla alkavaa B2-kieltä.

Mikäli oppilaalla on oppimissuunnitelma, on kielivalinnasta hyvä keskustella myös erityisopettajan kanssa. Huoltajan ei tarvitse osata opiskeltavaa kieltä, kielenopiskelun tukeminen ja kannustaminen riittävät.

Harkittaessa valinnaisen kielen valintaa on hyvä huomioida, että valinnan perusteina ovat:
oppilaan oma kiinnostus ja motivaatio
äidinkielen hyvä osaaminen
hyvät opiskelutaidot

Mahdolliset kielipolut muodostuvat kielivalinnasta riippuen seuraavasti:
POLKU 1:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 2:
A1 englanti (1.luokka), B1 ruotsi (6.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 3:
A1 englanti (1.luokka), A2 ranska/saksa (4.luokka, valinnainen), B1 ruotsi (6.luokka)
POLKU 4:
A1 englanti (1.luokka), A2 ruotsi (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 5:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 englanti (4.luokka), B2 ranska/saksa/venäjä/espanja (8.luokka, valinnainen)
POLKU 6:
A1 ruotsi (1.luokka), A2 saksa/ranska (4.luokka).