Valitse sivu
kirkkonummi

Lue mun kanssa! -hanke

Lue mun kanssa –hankeen tavoitteena oli edistää lasten lukutaitoa, lukuinnostusta ja lukuharrastusta. Hanke toteutui 10/2020-5/2022 välisenä aikana. Hankkeeseen oli palkattuna lukukoordinaattori, joka yhdessä varhaiskasvatuksen henkilöstön kanssa kehitti toimipaikkojen kielellistä ja kirjallista ympäristöä.

Tutustu Lue mun kanssa! -hankkeen blogiin. 

  • Innostaa lapsia lukemaan ja kehittää varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja alkuopetuksen kielellistä toimintaa ja oppimisympäristöjä. ​
  • Toiminnallisuuden ja osallisuuden kautta harjoitella lukutaidon tukemisen menetelmiä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa.  ​
  • Kouluttaa varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen henkilöstöä lukemisen kulttuurin ja lapsen lukutaidon vahvistamisen menetelmiin sekä monilukutaidon ymmärtämiseen. 
  • Saada huoltajat ja isovanhemmat mukaan keskustelemaan lukutaidon tärkeydestä sekä toimimaan esimerkkeinä ja lukemisen innostajina lapsilleen. ​
  • Vahvistaa yhteistyötä sivistys- ja vapaa-aikapalvelujen kanssa lasten lukemisen valmiuksien kehittämiseksi.