Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Ympäristö / Asukkaiden ilmastotietopankki / Ilmastotavoitteet
kirkkonummi

Ilmastotavoitteet

Kirkkonummi tähtää hiilineutraaliksi

Kirkkonummi liittyi kunnanvaltuuston päätöksellä 13.11.2017 Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-verkostoon. Liittymällä HINKU-verkostoon, kunta sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 80 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kunnan eri toimialojen edustajista koostuva HINKU-työryhmä suunnittelee ilmastotyön toimenpiteitä, seuraa ilmastotavoitteiden toteutumista sekä toimenpiteiden täytäntöönpanoa.

Kirkkonummi mukana eurooppalaisessa ilmastosopimuksessa

Kirkkonummen kunta liittyi Euroopan komission kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate and Energy) vuonna 2018. Sopimukseen liittyneet kaupungit ja kunnat sitoutuvat kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy and Climate Action Plan, SECAP) laatimiseen ja käyttöönottoon. Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi SECAP-toimintasuunnitelman alkuvuonna 2021.

SECAP:ssa määritellään 31 ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävää konkreettista toimenpidettä, joita edistetään kuntaorganisaation läpileikkaavana yhteistyönä. Toimintasuunnitelma tukee Kirkkonummen HINKU-ilmastotyötä ja 80 prosentin päästövähennystavoitetta. Lisäksi SECAP:ssa listataan keinoja, jotka edistävät ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista.

Kunta sitoutunut energiansäästöihin kunta-alan energiatehokkuussopimuksella

Kirkkonummella pyritään tehostamaan energiankäyttöä ja vähentämään energiankulutusta kunnan kiinteistöissä ja toiminnoissa. Näiden tavoitteiden edistämiseksi Kirkkonummi on sitoutunut kunnallisen energiatehokkuussopimuksen kaudelle 2017-2025.

Energiatehokkuussopimuksen mukaisesti kunta tavoittelee 7,5 prosentin energiansäästöä vuoteen 2025 mennessä. Energiankäytön tehostaminen ja kulutuksen vähentäminen ovat myös merkittäviä toimenpiteitä Kirkkonummen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja talouden tukemiseksi.

Kirkkonummi toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Kirkkonummi on vahvistanut sitoutuvansa Hinku-tavoitteeseen kestävän kehityksen Sitoumus2050-yhteiskuntasitoumuksella, jota ylläpitää Suomen kestävän kehityksen toimikunta. Yhteiskuntasitoumuksen tavoitteena on luonnon kantokyvyn rajoissa toimiva, hyvinvoiva ja globaalisti vastuullinen Suomi.