Valitse sivu
kirkkonummi

Laguksenpuisto

Tilanne: Kaava on saanut lainvoiman 23.3.2018 (karttaa klikkaamalla saat auki kaavakartan ja -määräykset)

Alue sijaitsee Veikkolan taajamassa, Turuntien ja Lamminjärven väli­sellä alueella, jonne on rakennettu useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuk­sia, jotka olivat ennen parantolan käytössä. Tavoitteena on muuttaa parantolan rakennukset asumiseen ja samalla täydentää olemassa ole­vaa rakennuskantaa osoittamalla alueelle uusia asuinpientaloja. Olemassa olevan Tammikar­tanon hoitokoti säilyy. Kaikki parantolan arvorakennuk­set säilyvät, mutta niiden käyttötarkoitus muutetaan asu­miseen. Uudisrakentaminen on tehtävä taiten, jotta ne muodostavat luontevan kokonaisuuden vanhan rakennuskannan kanssa. Lamminjärven rantaan vara­taan muutettavassa asemakaavassa virkistysreitti.


Hyväksymisvaihe:

Laguksenpuiston, Veikkolan asemakaavan muutoksen hyväksyminen piirustuksen 3298 mukaisesti, kunnanvaltuusto 29.1.2018 (§ 3)

Kunnanhallitus 14.8.2017 (§ 66)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.5.2017 (§ 45)
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 11.5.2017 (§ 37)


Ehdotusvaihe:

Asemakaavan muutosehdotuksen (piir.nro 3280) asettaminen nähtäville, kunnanhallitus 12.12.2016 (§ 418)
Muutosehdotus nähtävillä 9.1.-10.2.2017

Asemakaavan muutosehdotuksen (piir.nro 3276) asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 17.11.2016 (§ 86)


Valmisteluvaihe:

Asemakaavan muutosluonnoksen asettaminen nähtäville, yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.4.2015 (§ 25)
Muutosluonnos nähtävillä 18.5.-18.6.2015


Aloitusvaihe:

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakun­nas­sa 22.8.2013 (§ 59)


Selvitykset: