Valitse sivu
Etusivu / Varhaiskasvatus ja opetus / Varhaiskasvatus ja esiopetus / Hakeminen, maksut ja irtisanominen / Maksut / Maksujen määräytyminen
kirkkonummi

Maksujen määräytyminen

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen (pdf)

Palvelusetelin omavastuuosuus 1.3.2023 alkaen (pdf)

In English:

Client fees for municipal early childhood education and care as of 1 March 2023 (pdf)

Service voucher client’s copayment as of 1 March 2023 (pdf)

Frequently asked questions about fees and invoices (pdf)

Maksu määräytyy lapsen hoitoajan sekä perheen koon ja tulojen mukaan.

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä molempien kanssa samassa taloudessa elävät alaikäiset lapset. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 197 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta (alle 18-vuotiaat).

Asiakasmaksun määrittelyssä käytettävät tulorajat 1.3.2023

Perheen koko Bruttotuloraja (€) Maksuprosentti Korkeimman maksun bruttotuloraja (€)
2 3874 10,7 % 6626
3 4998 10,7 % 7750
4 5675 10,7 % 8427
5 6353 10,7 % 9105
6 7028 10,7 % 9780


Näin voit arvioida nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun:
Vähennä kuukausituloista perhekoon mukainen tuloraja ja laske jäljelle jäävästä summasta 10,7 % mukainen osuus. Maksun määrä pyöristetään lähimpään euromäärään. Esim. nelihenkinen perhe, kuukausitulot 6000 euroa: (6000 – 5675) x 0,107 = 35 euroa.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on Väestörekisterin mukainen asuinpaikka. Jos lapselle järjestetään varhaiskasvatusta kahden kunnan alueella, maksu määritellään erikseen molemmissa kunnissa.

Jos perheestä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa

Jos perheellä on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa vanhempien lasten maksut perustuvat nuorimman lapsen laskennalliselle kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksulle, niin että toisesta lapsesta maksetaan 40 prosenttia ja perheen muista lapsista 20 prosenttia nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta.

Pienin perittävä lapsikohtainen kuukausimaksu on 28 euroa.

Varhaiskasvatusajan vaikutus maksuun

0-5-vuotiaat %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 177 €
21-34 tuntia viikoittain 80 % 236 €
vähintään 35 tuntia viikoittain 100 % 295 €

Maksuttomaan esiopetukseen osallistuvan esiopetusikäisen lapsen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määritellään kuukausimaksuna ajalle 1.8.2022 – 2.6.2023. Kesäajalta 3.6.–31.7.2023  kuitenkin peritään varhaiskasvatusmaksu, joka määräytyy alle esiopetusikäisen varhaiskasvatuksesta perittävän asiakasmaksun mukaan.

v.2016 syntyneet ja esiopetusikäisen varhaiskasvatus %-osuus kokoaikaisen kk-maksusta Euroa/kk
maksuton 20 tuntia viikoittain tai esiopetus 4 tuntia/pv 0 €
maksuton 20 tuntia ja enintään 20 tuntia viikoittain 60 % 177 €
maksuton 20 tuntia ja yli 20 tuntia viikoittain 80 % 236 €

Lisätietoa asiakaspalvelusihteereiltä:

Susanna Whitaker
puh. 050 4143 597

Tiina Vehmanen
puh. 040 1269 301

sähköposti:
varhaiskasvatuksenmaksut@kirkkonummi.fi

Tuloselvityslomake (pdf)

Sähköinen tuloselvityslomake (linkki)