Valitse sivu
kirkkonummi

Tassumäki

Aloitusvaihe (31.8.2023)

Tassumäen asemakaava-alue sijaitsee Luoman kylässä, Masalan taajaman pohjoispuolella. Suunnittelualue sijoittuu Masalantien ja Gränsnäsintien väliin ja ulottuu itä-länsisuunnassa Luoman koulun ja Hommaksen asuntoalueen väliselle vyöhykkeelle. Pohjoisessa alue rajautuu myös Bobäckenin puroon. Suunnittelualueen koko on noin 62,5 ha. Pisimmillään etäisyys Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle on noin kaksi kilometriä.

Suunnittelussa tavoitellaan pienimittakaavaista, laadukasta ja viihtyisää kylärakennetta, jolla on oma vahva identiteettinsä. Lisäksi tavoitteena on osoittaa sujuvat kulkuyhteydet Masalantielle ja Masalan keskustaan ja sen palveluihin, kuten urheilupuistoon. Alueen asukasmäärän kasvu edistää Masalan keskustan kehittymistä sekä Luoman kylän elinvoimaisuutta. Suunnittelussa otetaan huomioon uusien liikenneyhteyksien järjestämistarpeet sekä alueen kytkeytyminen lähialueen kunnallistekniikkaan. Monipuolisen asuntotuotannon saavuttamiseksi uusien pientaloalueiden tavoiteltava tonttitehokkuus vaihtelisi 0,2:sta 0,4:een, siten että väljemmät alueet sijoittuvat lähemmäksi nykyistä asutusta. Suunnittelualueella olevan nykyisen asutuksen osalta tutkitaan jo rakennettujen kiinteistöjen hallittua tiivistämistä.

Kaavoitusohjelma:


Hyväksyminen


Ehdotusvaihe


Luonnosvaihe


Aloitusvaihe

Päätös: Tassumäen asemakaava (hanke 31100), asemakaavan vireilletulo sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman hyväksyminen (MRL 62 § ja 63 §)

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 31.08.2023 § 94  

 osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Vireilletulokuulutus 29.9.2023


Työpaja lokakuu 2023

Tervetuloa työpajaan keskustelemaan Tassumäen asemakaavasta

Työpaja Tassumäen asemakaavahankkeesta pidetään ti 24.10.2023 klo 18.00 – 20.00 Bobäckin koulun ruokasalissa yhteistyössä Kirkkonummen kunnan, konsulttitoimisto Tengbom Oy:n sekä Luoman kyläyhdistyksen kanssa. Ennen työpajan alkamista Luoman kyläyhdistys järjestää kahvitarjoilun klo 17.30 alkaen.

Kutsumme asiasta kiinnostuneet asukkaat työpajaan mukaan.

Tilaisuudessa kerrotaan lisää Tassumäen asemakaavahankkeesta ja käydään kaavatyön lähtötietoja teemoittain läpi, workshop -tyyppisesti.

Tapahtuman esityskielinä ovat suomi ja ruotsi.

Asemakaavapäällikkö

Simon Store

puh. 044 760 2282

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi