Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Maankäyttö ja liikenne / Kaavoitus / Osallistu kaavoitukseen
kirkkonummi

Osallistu kaavoitukseen

Vuorovaikutteinen suunnittelu edellyttää osallistumista ja vaikuttamista. Vaikuttamiskeinoja on useita:

Seuraa kunnan kotisivuja ja lue paikallislehtiä!

 • Kunnan kotisivuilta saat tietoa Kirkkonummen kaavoitusohjelmasta ja kaavoituskatsauksesta sekä valmistelussa ja nähtävillä olevista kaava-hankkeista.
 • Nähtävilläolosta kuulutetaan Kirkkonummen Sanomissa ja kunnan kotisivuilla.

Tee kaavoitusaloitteita oman elinympäristösi kehittämiseksi

 • Kaavoitusaloitteet käsitellään kaavoitusohjelman yhteydessä. Aloitteet seuraavaan kaavoitusohjelmaan on toimitettava kuntaan vuoden 2024 tammikuun loppuun mennessä. 
 • Kaavoitusaloite on vapaamuotoinen allekirjoitettu hakemus, johon liitetään aluerajauskartta, kiinteistö- ja omistajatiedot sekä yhteyshenkilön nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
 • Kaavoitusaloitteet osoitetaan Kirkkonummen kunnanhallitukselle ja lähetetään osoitteella Kirkkonummen kunta, kirjaamo, PL 20, 02401 KIRKKONUMMI tai sähköpostitse kirjaamo@kirkkonummi.fi

Osallistu asukastilaisuuksiin tai kaavoittajan vastaanottoihin!

 • Asukastilaisuuksissa tai kaavan esittelyvideoissa esitellään nähtävillä olevia kaavahankkeita. Asukastilaisuudet ja kaavoittajan vastaanotot ovat asukkaille, toimijoille ja kaikille kaavoituksesta kiinnostuneille tarkoitettuja vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa osallisilla on mahdollisuus tutustua kaavojen aineistoon ja keskustella henkilökohtaisesti kaavanlaatijoiden kanssa.
 • Asukastilaisuuksista ja kaavoittajan vastaanotoista ilmoitetaan Kirkkonummen Sanomissa, kunnan kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa.

Anna palautetta valmistelussa olevista kaavahankkeista niiden nähtävillä olon aikana

 • Kunta toimittaa kirjeitse kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) suunnittelualueen ja sen vaikutusalueen maanomistajille ja järjestöille. Voit kertoa mielipiteesi suunnitelmasta saatuasi kirjeen.
 • Mielipide kaavan valmisteluaineistosta on mahdollista antaa sen nähtävillä olon aikana.
 • Kun kaavaehdotus on virallisesti nähtävillä, siitä on mahdollista antaa muistutus.
 • Nähtävillä oleviin kaavoihin voi tutustua kirjastoissa, kunnantalon palvelupisteessä ja kaavoituksen toimitiloissa (Kunnantalo, Ervastintie 2).
 • Vireillä olevat kaavat, joihin voit vaikuttaa nyt, löytyvät täältä
 • Halutessasi voit keskustella kaavahankkeista vastaavan kaavoittajan kanssa. Varaa aina aika tapaamiselle (kaavoittajien yhteystiedot).
 • Muistathan, että kaikki palaute on annettava kirjallisesti.

Osallistuminen kaavaprosessin eri vaiheissa (Lähde: ELY. Osallistun kaavoitukseen. Opas 5. 2016).

Toimi asukas- ja muissa yhdistyksissä

Ole yhteydessä alueesi päättäjiin!