Valitse sivu
kirkkonummi

Ympäristökasvattajat

Kirkkonummen kunta on kouluttanut Ympäristöalan erikoisammattitutkinnolla ympäristökasvattajia yhteistyössä Suomen ympäristöopisto Syklin ja Espoon seudun koulutusyhtymä Omnian kanssa.  Ympäristökasvattajat kuuluvat varhaiskasvatuksen kuntatasoiseen kehittäjäverkostoon ja vahvistavat kestävän elämäntavan mukaista pedagogista toimintaa toimipaikoissaan. Ympäristöalan erikoisammattitutkinnon suorittaneita ympäristökasvattajia työskentelee lähes jokaisessa varhaiskasvatuksen toimipaikassa. ​

Toimintavuosina 2020-2021 ja 2021-2022 varhaiskasvatukseen palkattiin valtion erityisavustuksella varhaiskasvatuksen opettajan koulutuksen omaavia ympäristökasvattajia, jotka toimivat yhteistyössä päiväkotien, perhepäivähoitajien ja asukaspuistojen kanssa kouluttaen henkilöstöä ja edistäen varhaiskasvatuksen kestävää elämäntapaa. ​

Toimintavuonna 2021-2022 painopisteenä oli alle 3-vuotiaiden lasten luontopedagogiikka sekä lasten kielellisen ja sosiaalisen kehityksen tukeminen. Vuoden aikana toteutuneilla toimipaikkajaksoilla ympäristökasvattajat toimivat lisäresurssina rikastuttaen ja toteuttaen luonnossa oppimista ja ympäristökasvatusta yhdessä henkilöstön kanssa. Tavoitteena oli myös henkilöstön kouluttaminen ja osaamisen lisääminen. ​

Kuvia lapsista leikkimässä metsässä.