Valitse sivu
kirkkonummi

Poissaolojen ennaltaehkäiseminen ja niihin puuttuminen

Kaikkien koulujen tulee 1.8.2023 voimaan tulleen lain sekä opetussuunnitelman muutosten mukaan seurata oppilaiden poissaoloja ja puuttua niihin suunnitelmallisesti (Perusopetuslaki 26 §). Seurannan tavoitteena on oppilaan oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tukeminen. Kirkkonummella noudatetaan oppilaiden poissaolojen seurannassa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhteistä mallia.

Koulupoissaolojen ennaltaehkäisy ja kouluun kiinnittymisen tukeminen ovat keskeisiä tekijöitä poissaoloihin puuttumisessa. Poissaoloihin tulee puuttua matalalla kynnyksellä mahdollisimman varhain. Mitä säännöllisemmiksi ja pitkäkestoisemmiksi poissaolot käyvät, sitä hankalampaa oppilaan on palata takaisin säännölliseen koulunkäyntiin.

Kirkkonummella noudatettavan poissaolomallin mukaisesti poissaoloihin tulee puuttua, kun oppilaan poissaolojen määrä 12 viikon seurantajaksolla on alakoulussa yli 30 tuntia ja yläkoulussa 40 tuntia. Seuraavat yhteydenottoa edellyttävät tuntimäärät ovat alakoulussa yli 50 ja yläkoulussa yli 70 tuntia. Poissaolojen seuranta ja yhteistyö huoltajien kanssa jatkuu suunnitelmallisesti näiden tuntirajojen jälkeenkin. Vaikka poissaolon syy olisi tiedossa (esim. sairaus), on tärkeää selvittää, onko opettajalla tai huoltajilla huolta oppilaan opiskeluun tai hyvinvointiin liittyvistä asioista poissaolojen takia.

Lisätietoja ja materiaalia:

Yhteystiedot:

Maija Antila, kasvun ja oppimisen tuen erityisasiantuntija
Puh. 040 559 7790
etunimi.sukunimi(at)kirkkonummi.fi