Valitse sivu
kirkkonummi

Gesterby

Tilanne: Valmisteluvaihe (28.5.2020)

Alue sijaitsee kuntakeskuksen pohjoisosassa parin kilometrin päässä Kirkkonummen liikekeskustasta käsittäen Gesterbyn kerrostalo- ja rivitaloalueen, Gesterbyntien länsipuolella sijaitsevan pientaloalueen sekä Gesterbyntien uuden linjauksen asuntoalueen pohjoispuolella. Kaavan tavoitteena on eheyttää alueen yhdyskuntarakennetta ja taajamakuvaa, parantaa liikennejärjestelyjä, edistää joukkoliikenteen käyttöä sekä mahdollistaa asuinalueen täydennysrakentaminen osoittamalla sinne uutta asuinrakentamista mm. Gesterbyntien varteen.

Kaavoitusohjelma: Odotuskori 2025-2027


Hyväksymisvaihe:


Ehdotusvaihe:


Valmisteluvaihe:

Gesterbyn alueen pysäköintimitoituksen uusiminen,
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 28.5.2020 (§ 62)

Asemakaavaluonnoksen
asettaminen nähtäville MRL 62§:n ja MRA 30§:n mukaisesti,

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 10.12.2015 § 84

Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävillä 25.1. – 26.2.2016, (piir. 3237, 3238)
Kartta vaihtoehto 1
Kartta vaihtoehto 2


Aloitusvaihe:

Vireilletulo 24.6.2020 kuulutus
Vireilletulo 13.11.2015 kuulutus


Selvitykset:

Gesterbyn ideasuunnitelma 2008


Kaavoittajan yhteystiedot:

Maria Pudas

etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

puh. 040 126 9256