Valitse sivu
kirkkonummi

Palkitsemissääntö

Palkitsemissääntö (pdf)

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 2.12.2020 § 86

Kirkkonummen kunta huomioi vuosittain parhaita urheilijoita, kuntoilijoita, valmentajia tai muita
liikuntakasvatustyössä ansioituneita.

Valitaan parhaat sarjoittaen

– miesurheilija yleinen sarja
– naisurheilija yleinen sarja
– vammaisurheilija yleinen tai muu sarja
– poikaurheilija 14-19 v
– tyttöurheilija 14-19 v
– vuoden joukkue ei ikä tai lajirajoitusta
– vuoden kuntoilija ei ikärajoitusta
– vuoden veteraaniurheilija 35-
– vuoden valmentaja, ohjaaja, tuomari ja toimitsija, ei ikä- tai lajirajoitusta

Palkittavat ja osuudet stipendien kokonaismäärärahasta

Vuoden miesurheilija 5 %
– yleisen sarjan urheilija

Vuoden naisurheilija 5 %
– yleisen sarjan urheilija

Vuoden vammaisurheilija 5 %
– urheilija, joka mm. vammansa johdosta on oikeutettu
osallistumaan paralympialaisiin
sekä oman erikoisliittonsa kautta SM- ja
muihin arvokilpailuihin

Vuoden poikaurheilija 10 %
– merkittävä menestys nuorten ikäluokassa

Vuoden tyttöurheilija 10 %
– merkittävä menestys nuorten ikäluokassa

Vuoden joukkue 10 %
– merkittävä joukkuesuoritus (joukkue,
ryhmä, pari tms.)

Vuoden valmentaja, ohjaaja, tuomari,
toimitsija 5 %

– ansiokas toiminta yksilöurheilijan, joukkueen tai ryhmän
valmentajana, ohjaajana, tuomarina tai seuratoimitsijana
Vuoden kuntoilija huomionosoituspalkinto
– esimerkillinen kuntoilija

Vuoden veteraaniurheilija huomionosoituspalkinto
– merkittävä menestys lajinsa yli 35-vuotiaiden kilpailuissa

Muut palkittavat

– loppuosa eli n. 50 % jaetaan muiden, lähinnä nuorten sarjojen menestyneiden
urheilijoiden saavutusten perusteella

Perusteet

1. Urheilija voi olla minkä tahansa sarjan tai lajin edustaja

2. Ensisijaisena palkitsemisperusteena on olympia- tai paralympia -mitali,
MM-mitali, EM-mitali, PM-mitali sekä SM-mitali tai muu huomattava kansallinen
menestys. Nuorten osalta huomioidaan ja arvioidaan lisäksi kehityksen
jatkuvuutta.

3. Huomioitavan urheilijan tulee olla kirkkonummelainen, mutta voi lajinsa/tasonsa mukaan
edustaa myös ulkopaikkakuntalaista seuraa.

4. Yksittäisen urheilijan menestys joukkueessa arvioidaan joukkueen tason
sekä urheilijan joukkueessa esittämien erityisten suoritusten perusteella.
Tällaisiksi katsotaan esimerkiksi joukkueen paras hiihtäjä, paras maalintekijä,
paras puolustaja tms. peruste.

5. Valmentajan, ohjaajan, toimitsijan tai tuomarin palkitsemisperusteena on
erityisen esimerkillinen toiminta nuorten parissa, ansiokas valmennus- tai
ohjaustoiminta tai pitkäaikainen taustatyö liikunnan edistämisessä kirkkonummelaisessa
liikunta- ja urheilutoiminnassa. Vuosittain voidaan palkita 1-3 henkilöä.

6. Vuoden kuntoilijan palkitsemisperusteena on erityinen, huomattava ja
esimerkillinen henkilökohtainen terveyttä, työkuntoa ja myönteistä suhdetta
liikuntaan osoittava elämänasenne ja liikunnan harrastus. Sama
henkilö voi saada vuoden kuntoilijan tunnustuksen vain yhden kerran korkeintaan
viidessä vuodessa.

7. Kirjalliset esitykset palkittavista urheilijoista, valmentajista jne. tekee oma
urheiluseura, mutta myös kuntalainen voi ehdokkaita esittää. Vuoden kuntoilijan
nimeämiseksi voi tehdä esityksiä kuntalainen perusteluineen.

8. Stipendeistä ja huomionosoituksista päättää vuosittain liikuntalautakunta kunnanhallituksen
määräämien määrärahojen puitteissa. Hakuaika julistetaan vuosittain siten, että se
päättyy joulukuun loppuun mennessä (vuonna 2007 tammikuun loppuun mennessä).

9. Kirkkonummelainen urheilumenestys arvioidaan ja palkitaan tämän palkitsemissäännön
mukaisesti, mutta erityisen suuret menestykset voidaan ottaa myös tapauskohtaisesti
käsittelyyn. Tällöin liikuntalautakunta päättää määrärahojensa
puitteissa itse huomioimisesta tai tekee harkitessaan esityksiä huomioimisesta
kunnanhallitukselle/kunnanvaltuustolle.
Liikuntalautakunta voi myös erityisten seikkojen perusteella olla myöntämättä
stipendiä tai huomionosoitusta, vaikka varsinaiset tulosurheilulliset edellytykset täyttyisivätkin.

10. Olli Mäki palkinto myönnetään kirkkonummelaisen liikunnan ja urheilun hyväksi tehdystä
pitkäaikaisesta, ansiokkaasta työstä. Palkinto myönnetään yhdelle henkilölle vain kerran ja se
voidaan myös jättää myöntämättä. Palkittava valitaan etukäteen tehtyjen perusteltujen
ehdotusten pohjalta.