Valitse sivu
Etusivu / Asuminen ja ympäristö / Asuminen ja rakentaminen / Rakennusvalvonta / Rakennusrasitteen perustaminen ja poistaminen
kirkkonummi

Rakennusrasitteen perustaminen ja poistaminen

Hakemusasiakirjat

  • rasitesopimus
  • asemapiirros ja/tai rakennuspiirustus
  • vuokratonttien kohdalla maanomistaja on sopimuksen osapuolena tai maanomistajalta hyväksyntä (valtuutus) sopimusasiakirjalle
  • yhtiö hakijana: kaupparekisteriote ja jäljennös yhtiökokouksen tai yhtiön hallituksen pöytäkirjasta
  • kuolinpesä hakijana: perukirja sukuselvityksineen
  • hallintaselvitykset/vuokrasopimus (jos vuokranantajana yksityinen henkilö) 
     

Hakemus jätetään Lupapiste.fi -palvelussa, jossa toimenpiteeksi valitaan ”rakentaminen, purkaminen tai maisemaan vaikuttava toimenpide / Rakennelman rakentaminen”. 

Rakennusrasite

Tonttia tai rakennuspaikkana olevaa kiinteistöä varten voidaan perustaa toista kiinteistöä rasittava pysyvä oikeus rakennuksen tai rakennelman käyttämiseen tai niihin verrattavaan toimenpiteeseen (rakennusrasite). Rasitteen perustaminen edellyttää, että asianosaiset sopivat siitä kirjallisesti. Vuokratonttien kohdalla myös maanomistaja on asianosainen.

Rakennusrasite tarkoittaa sanansa mukaisesti rakennukseen tai rakennuksesta maa-alueeseen  kohdistuvaa rasitetta. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 80 §:ssä oleva luettelo rasitetyypeistä  on tyhjentävä eli muunlaisia rakennusrasitteita ei voida perustaa. Rakennusrasitteesta ja  yhteisjärjestelystä tehdään kiinteistörekisteriin merkintä.