Valitse sivu
kirkkonummi

Lapsiystävällinen kunta

Kirkkonummi on virallisesti Lapsiystävällinen kunta

Suomen UNICEF antoi Kirkkonummelle ensimmäisen kerran Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen vuonna 2017. Työ perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen

Toisen Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen Suomen UNICEF myönsi Kirkkonummen kunnalle kesäkuussa 2020. UNICEFin mallin myötä Kirkkonummella koko kunnan yhteinen ymmärrys lapsen oikeuksien merkityksestä on lisääntynyt merkittävästi viime vuosien aikana. Palvelualueilla lapset otetaan huomioon ja heitä kuullaan erilaisten hankkeiden sekä toiminnan valmistelussa.

Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin tarkoituksena on edistää lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumista kunnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti kunnan asukkaina
  • lapset otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen
  • jokaiselle lapselle turvataan yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua
  • päätöksenteossa hyödynnetään lasten ja nuorten tietämystä omasta arjestaan
  • lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa

Lisätietoa Lapsiystävällinen kunta -toimintamallista löytyy UNICEFin sivuilta.

Kunnan kehittämistyöstä vastaa Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmä, johon kuuluu edustajia kunnan jokaiselta palvelualueelta, nuorisovaltuustosta ja luottamushenkilöistä, sekä kunnan johtoryhmä. Kokouksiin kutsumme tarvittaessa edustajia myös yhdistyksistä ja järjestöistä.

Kunnan palvelualueilla on Suomen UNICEFin koulutuksiin osallistuneita lasten oikeuksien kouluttajia, jotka ovat järjestäneet lukuisia koulutuksia kunnan henkilöstölle liittyen lapsen oikeuksien toteutumiseen Kirkkonummella.

Lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisia hankkeita Kirkkonummella:

Lisätietoja:
Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori: lapsiystavallinenkunta@kirkkonummi.fi
Anna-Lotta Aaltonen, terveydenhoitopaveluiden palvelupäällikkö, puh. 050 310 7064

Ohjausryhmän puheenjohtaja
Tarmo Aarnio, kunnanjohtaja

Koordinaatioryhmän puheenjohtaja
Linda Basilier

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kikkonummi.fi

Koordinaatioryhmän jäsenet >> 

TOIMINTASUUNNITELMA 2021-2023 (pdf)

Koordinaatiorakenne Kirkkonummen kunnassa 

Lapsiystävällinen kunta -koordinaatioryhmän kokousmuistiot

22.5.2018 
9.10.2018 

13.3.2019 
9.5.2019 
5.9.2019 

29.4.2020
11.11.2020

8.4.2021
4.6.2021
11.11.2021

22.3.2022

Arviointikokoukset
(Suomen UNICEF)

Arviointikokous 2.11.2017 – I tunnustus

Arviointikokous 29.4.2020 – II tunnustus