Valitse sivu
kirkkonummi

Palveluverkkosuunnittelu

Miten kunta kasvaa ja kehittyy tulevaisuudessa, miten kunnan väestörakenne muuttuu ja miten nämä muutokset vaikuttavat kunnan palvelujen tarpeeseen kunnan eri alueilla? Näihin kysymyksiin vastaa kunnan palveluverkkosuunnittelu. Toisin sanoen, kun kunta kasvaa, kehittyy ja muuttuu, myös palveluverkkoa pitää kehittää. Palveluverkkosuunnittelu antaa pohjan sille, miten Kirkkonummen kunnan palveluita kehitetään jatkossa.

Palveluverkon suunnittelun lähtökohtana toimii kunnan halu tarjota turvalliset ja terveelliset tilat oppimiselle ja kasvamiselle.

Selvitystä käsitellään kunnan päätöksentekoelimissä syksyn 2023 aikana ja kunnan palveluverkkosuunnitelma laaditaan vuoden 2024 aikana. Tältä sivulta löydät ajankohtaista tietoa Kirkkonummen kunnan palveluverkkosuunnittelusta.

Mikä palveluverkko?

Kunnan palveluverkolla tarkoitetaan toimipisteitä, joissa kunnan palveluja järjestetään.

Palveluverkkojen suunnittelussa tarkastellaan yhdessä palvelujen kehittämistä ja toimitiloja. Palveluverkot ovat perinteisesti muodostuneet saman palvelutoiminnan piirissä olevien toimipisteiden kokonaisuudesta.

Kunnan palvelut kattava palveluverkkosuunnitelma mahdollistaa suunnitelmallisen kiinteistönpidon ja palveluverkkoa kehittämällä tilakannan resursseja voidaan kohdentaa tarkoituksenmukaisesti ja niin, että pitkän ajanjakson väestö- ja palvelurakenteen muutokset huomioidaan. 

Kirkkonummen kunnan palveluverkon kehittäminen on tärkeää kunnan pito- ja vetovoiman vuoksi. Haluamme tarjota turvalliset ja terveelliset tilat oppimiselle ja kasvamiselle.