Valitse sivu
kirkkonummi

Vuorohoito

Vuorohoidolla tarkoitetaan huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvaa, päiväkodin normaalien aukioloaikojen (klo 6-18) ulkopuolelle ulottuvaa varhaiskasvatusta.

Suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa ympärivuorokautista varhaiskasvatusta tarjotaan Jokirinteen päiväkodissa. Päiväkoti palvelee koko kunnan ympärivuorokautisen varhaiskasvatuksen tarvitsijoita.

Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa vuorohoitoa järjestetään tarpeen mukaan.

Ennen vuorohoidon aloittamista päiväkodin johtaja tekee huoltajien kanssa yhteistyösuunnitelman, johon kirjataan varhaiskasvatustarve. Vuorohoidossa varhaiskasvatus toteutetaan suunnitelmallisesti lapsen tarpeiden mukaisesti hänen ollessaan päiväkodissa. Vuorohoidon ja esiopetuksen järjestämisessä toimitaan esiopetuksen suunnitelman perusteiden mukaisesti huomioiden kuitenkin lapsen pitkien hoitojaksojen tuomat haasteet. Lapsen osallisuus ja oikeus varhaiskasvatuksen mukaiseen toimintaan suunnitellaan hänen arkeensa sopivaksi.

Varhaiskasvatuksen palveluohjaus

Suomenkielinen varhaiskasvatus:

Palvelunumero: 050 5774 755

Puhelinneuvonta-ajat:
maanantai–perjantai klo 8.30–11.00

Sähköposti:
varhaiskasvatuksen.palveluohjaus
@kirkkonummi.fi

Ruotsinkielinen varhaiskasvatus:

Sähköposti:
smabarnspedagogik.servicehandledning
@kyrkslatt.fi

puh: 040 0807 631