Valitse sivu
kirkkonummi

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen

Jätevesijärjestelmän uusiminen, mitä tulee huomioida?

Alueilla, joilla asutuksesta muodostuvia jätevesiä ei voi johtaa kunnan tai osuuskunnan jätevesiviemäriin, on jätevesien asianmukainen käsittely kiinteistönomistajan vastuulla. Jätevedet tulee käsitellä niin, ettei niistä muodostu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Haja-asutuksen jätevesiä koskeva lainsäädäntö on muuttunut useaan otteeseen vuoden 2004 jälkeen. Tänä päivänä jätevesijärjestelmän tulee kyetä normaalikäytössä poistamaan 80 % käsittelemättömän jäteveden orgaanisesta aineesta, 70 % fosforista ja 30 % typestä. Ympäristönsuojelumääräystemme mukaan ranta-alueilla ja saaristossa jätevesijärjestelmän tulee kyetä poistamaan 90 % orgaanisesta aineesta, 85 % fosforista ja 40 % typestä. Ympäristönsuojelumääräyksissämme on myös suojaetäisyyksiä, jotka tulee huomioida jätevesijärjestelmän suunnittelussa ja rakentamisessa.

Milloin järjestelmä uusitaan?

Järjestelmä tulisi uusia välittömästi herkillä alueilla eli pohjavesi- ja ranta-alueilla sekä saarissa. Kiinteistö on ranta-alueella, mikäli sen jätevettä muodostava rakennus tai rakennukset sijaitsevat enintään 100 m etäisyydellä vesistöstä tai merestä olevalla alueella. Muilla kuin herkillä alueilla sijaitsevilla, ennen vuotta 2004 rakennetuilla, kiinteistöillä jätevesijärjestelmä tulee uusia luvanvarausten muutos- tai korjaustöiden yhteydessä. Kuitenkin vialliset tai rikkinäiset jätevesijärjestelmät on aina kunnostettava heti.

Miten kiinteistön omistajan tulisi edetä, jos jätevesijärjestelmä on uudistamistarpeessa?

1. Suunnittelu: Ota yhteyttä pätevään suunnittelijaan uuden jätevesijärjestelmän suunnittelua varten.

2. Toimenpidelupa: Kun jätevesijärjestelmän suunnitelma on tehty, hae kunnasta toimenpidelupa. Lupahakemukset ja neuvontapyynnöt tehdään Lupapiste.fi -palvelussa. Jätevesijärjestelmän suunnitelma liitetään toimenpidelupahakemukseen.

3. Rakentaminen: Ota yhteyttä pätevään KVV-vastaavaan työnjohtajaan ja/tai jätevesiurakoitsijaan. Muista dokumentoida rakennustyöt ja liitä ne osaksi jätevesisuunnitelmaa!

4. Käyttöönotto: Tallenna jätevesisuunnitelma sekä käyttö- ja huolto-ohjeet kotiisi.

Puolueetonta tietoa jäteveden käsittelyvaihtoehdoista löytyy esimerkiksi Suomen Vesiensuojeluyhdistysten liiton ylläpitämästä Jätevesioppaasta.

Suomen ympäristökeskuksen kartta herkistä alueista