Valitse sivu
kirkkonummi

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

Sivun sisältö täydentyy.

Tältä sivulta löydät tietoa Kirkkonummen laajasta hyvinvointikertomuksesta ja hyvinvointisuunnitelmasta. Lisäksi sivulta löytyy lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaan sekä ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan.

Hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma

Laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma laaditaan kerran valtuustokaudessa. Se sisältää kattavan tiedon kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tilanteesta. Suunnitelmaan kirjataan hyvinvoinnin edistämisen painopistealueet, tavoitteet, toimenpiteet ja arviointimittarit. Laajaa hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa päivitetään ja sen toteutumista arvioidaan vuosittain. Tällöin myös tavoitteita ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa. Hyvinvointisuunnitelma toteuttaa kuntastrategiaa

Kirkkonummen laaja hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on hyväksytty valtuustossa 20.6.2022.

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelma

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointisuunnitelmaa työstään parhaillaan ja viedään päätöksentekoon syksyllä 2024.

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman työstäminen käynnistyy keväällä 2024 ja sen arvioidaan olevan valmis joulukuussa 2024.